İSTANBUL'DAKİ 15 TARİHİ ÇEŞME RESTORE EDİLİYOR

28.12.2015

İSTANBUL’DAKİ 15 TARİHİ ÇEŞME RESTORE EDİLİYOR


İstanbul’daki 15 tarihi çeşme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İTO işbirliğiyle restore ediliyor.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İTO (İstanbul Ticaret Odası) arasında 15 Tarihi çeşmenin restorasyonu ve üç yıllık bakımı için protokol imzalandı.

 

 

Restorasyon ve bakımı protokollerinin imzalandığı törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, geçmişten günümüze gelen tarihi değerlerin geleceğe taşınması adına bir köprü oluşturduklarını belirterek, “Böyle bir köprünün kurulduğu ve kurumlar arası diyalogun en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bir imza töreninde birlikteyiz. Su medeniyeti ve çeşmeler bizim geçmişimizde var. Ama bir gerçek daha var. İstanbul’un Fethi’nden sonra Doğu Roma ve Bizans’tan kalan birçok eser ecdat tarafından yok edilmemiş, bilakis ihya edilmiş. Osmanlı özellikle gittiği her yerde eski eserlere yeni abidevi eserler katmıştır. Ve bütün bu abidevi eserlerin en güzellerinin yer aldığı İstanbul, Türk medeniyetinin simgesi haline gelmiştir” diye konuştu.

 

Anıtsal yapılar ile sivil mimari örneklerinden çeşmelerin, özellikle de mahalle ve meydan çeşmelerinin, bu toplumun kimliğini yansıtan ve yaşayan halkın özelliklerini ortaya koyan tapu kayıtları olduğunu vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, şöyle konuştu; “İşte bu kayıtlarının yaşatılması ve bilinmesi bizim asli görevlerimizdir. Bugüne kadar biz 42 çeşme restore etmişiz. 23 çeşmenin de çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bugün İTO ile birlikte 15 çeşmenin de protokolünü yapıyoruz. İTO Başkanı Sayın Yalçıntaş’a ve İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı Başkanı Sayın Avdagiç’e de bu protokole katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrin bu önemli hafıza kayıtlarını yaşatmak ve ileriye taşımak için  el ele verdik. Kurumsal taassup gözetmeksizin ‘kente ne katabiliriz, geleceğe ne taşıyabiliriz’, bunun çalışmasını yapıyoruz. Mimar olarak bizler, çeşmeleri bulunduğu yöredeki halkın kimliğini yansıtan öğeler olarak görmekteyiz. Bu nedenle asla yok edilmemeli ve geleceğe taşınmalılar. Yaptığımız ihya çalışmalarının, halkımızın hafızasının yenilenmesi yönünde de önemli bir iz bırakacağına inanıyorum.”
Mehmet Ağa Çeşmesi


Törende konuşan İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da bütün kamu ve STK’ların elele vererek gerçekleştirdiği çalışmalarda kazananın hep İstanbul olacağını belirterek, “Neden çeşmeleri seçtik? Çünkü çeşme suyu temsil eder. Su da eskilerin tabiriyle 4 temel unsurdan biridir. Hayatın başlangıcıdır, medeniyetin başlangıcıdır. Su denilince aklımıza çeşmeler gelir. Sebiller gelir. Bizim medeniyetimizde, özellikle eski İstanbul’da çeşme ve sebillerin çok önemli bir yeri vardır. Suyun dağıtılmasında kullanılan en önemli araçtır çeşmeler” diye konuştu. Çeşmelerin bu önemi dolayısıyla suyla sanatın buluştuğu platformlar olduğunu ifade eden Yalçıntaş, Osmanlı Mimarisi’nin İstanbul’daki en önemli örneklerinden birinin de çeşmeler olduğunu kaydetti.
Şehzade Numan Çeşmesi

 

Protokol çerçevesinde restorasyonu yapılacak çeşmeler;

 

           1. İbn’ül Emin Ahmet Ağa Çeşmesi (Üsküdar)
           2. Kassam Çeşmesi (Üsküdar)
           3. Şehzade Numan Çeşmesi (Üsküdar)
           4. Bekardere Çeşmesi (Üsküdar)
           5. Şehzade Seyfettin Çeşmesi (Üsküdar)
           6. Mehmet Ağa Çeşmesi (Fatih
           7. Kapı Ağası Çeşmesi (Fatih)
           8. Arapzade Abdurrahman Efendi Çeşmesi (Fatih)
           9. Sıbyan Mektebi Çeşmesi (Fatih)
          10. Bekir Ağa Çeşmesi (Fatih)
          11. Süleymaniye Su Haznesi –Hesap Çeşmesi (Fatih)
          12. El Hac Yakup Efendi Çeşmesi (Fatih)
          13. Mesih Paşa Çeşmesi (Fatih)
          14. Kaptan-ı Derya Sadrazam Hüseyin Paşa Çeşmesi (Fatih)
          15. Poligon Çeşmesi – İttifak Çeşmesi (Kağıthane)