İstanbul Afet Önlemlerini Alıyor

08.03.2016

Kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlamış olduğu afet müdahale planları İstanbul Afet Yönetim Merkezi'nde düzenlenen programda anlatıldı.

Afet ve acil durum müdahale çalışmalarında görev alacak gruplar için afet öncesi, afetin yaşandığı an ve sonrasında yapılacak işlemleri anlatmak amacıyla “Afete Hazırlık Bilgilendirme Programı” düzenlendi.

İstanbul’da afetlere ve acil durumlara yönelik hazırlıkların anlatıldığı programa;  Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş, İSKİ Genel Müdürü   Dr. Dursun Atilla Altay ve AFAD Başkanı Fuat OKTAY katıldı.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde düzenlenen programda; Önceliğin hayat kurtarmak olduğu, devamında, kesintiye uğrayan günlük yaşamın  bir an evvel eski standartlarına döndürülebilmesi, müdahale çalışmalarının en kısa zamanda ve süratli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması, çevre ve kültürel mirasın korunarak, kayıpların asgariye indirelebilmesine vurgu yapıldı.