İSKİ'den Ahde Vefa

28.12.2015
Osmanlı döneminde İstanbul su yolları çalışanlarının geçmişlerinin ruhu için Mevlid okunması geleneği, yaklaşık bir asır sonra 6 Mayıs 2015’te yeniden başladı.
 

192 yıl önce dönemin Su Nazırı Hamit Ağa’nın Su Yolcuları Ocağı’nın vakıf malından 150 kuruş ödenek ayırarak başlattığı su yolcuları için Hıdrellez günü Mevlid okutulması geleneği İSKİ tarafından ihya edildi. Osmanlı döneminde fetihten itibaren su işleri, suyun künk (yer altına yapılan su geçidi) ve kanallara dağıtılması ile uğraşan kişiler olan su yolcuları ve İstanbul’a hizmet edenler, okunan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid ile anıldı.

Tarihi pompa istasyonlarını da barındıran İSKİ Terkos İşletmeleri bahçesinde okunan mevlide, İSKİ Genel Müdürü Dr.Dursun Atilla Altay, İSKİ yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve diğer idareciler katıldı.

Mevlid öncesi bir konuşma yapan İSKİ Genel Müdürü Dr.Dursun Atilla Altay “Bugün ahde vefanın, kadir kıymet bilirliğin en güzel misallerini vermiş olan ecdadımızın bir geleneğini yeniden başlatıyoruz ve bundan dolayı da iftihar ediyoruz” dedi. “Bizler, su medeniyetimizin izinden giderken sadece binaları, taşı, çeşmeyi yeniden ihya etmeyi değil o taşa ruh veren, suya can katan düşünce iklimini de yeniden yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” diyen İSKİ Genel Müdürü Dursun Atilla Altay sözlerine şöyle devam etti  “Su Nazırı Hamit Ağa’nın vasiyetini vasiyetimiz biliyor ve yıllar sonra ilk kez yine Hıdrellez günü İSKİ ailesi olarak mevlid okutuyoruz. Yüzyıllar öncesinden bugüne kadar, başta su işlerinde çalışanlar olmak üzere şehrimize hizmet etmiş bütün ecdadımızı hayırla, minnetle yâd ediyoruz. ”

Mevlid-i Şerif okunması vasiyetinin yazılı olduğu kitabeyi gün yüzüne çıkaran Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Salih Şahin ise “Su medeniyetimizi oluşturan eserler atalarımızın insanlığa bir damla suyu ulaştırmak için gösterdikleri gayret ve hamiyetin, nişanesi ve mühürlerdir” dedi. Tarihi belgelere göre bu Mevlid organizasyonunun her yıl Hıdrellez günü, Kırkçeşme Suyolu’nun şehre dağılmadan önceki son durağı olan Eğrikapı Maksemi’nde yapıldığını tespit ettiklerini belirten Salih Şahin “Miralay İbrahim Paşa’nın 1894 tarihli Sultan II.Abdülhamid’e takdim ettiği su raporunda ve Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nde bu Mevlid’den bahsedilmektedir. Biz de İstanbul’a su ulaştırmak için çalışan tüm geçmişlerimize rahmet diliyor, aziz ruhları şad olsun diyoruz” dedi.

Salih Şahin konuşmasında ayrıca, kültürümüzde “Âb-ı Hayat” yani ölümsüzlük suyunu içtiği kabul edilen Hızır ile İlyas peygamberin buluştuğu gün olarak bilinen Hıdrellez günü yapılan mevlid merasimine, İstanbul halkının da katıldığını, maskemden su içerek yılın bolluk bereket içinde geçmesinin dilediklerini belirtti.

Su Nazırı Hamit Ağa’nın her yıl Hıdrellez yani 6 Mayıs günü su yolu çalışanlarının geçmişlerinin ruhu için mevlit okunması vasiyetini yazan ve halen Eğrikapı Maksemin’de bulunan tarihi kitabede, hicri 1239 yılı tarih düşülerek “Gerek merhum nazır ağa vü geçmiş ervaha/Hediyye her sene mevlûd-i mürsel ile ihyadır” denilmektedir. 

İSKİ’nin bir asır sonra yeniden başlattığı gelenek, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından verilen yemekle sona erdi.