İSKİ Kamu Hizmet Standartları

28.12.2015
Başbakanlık tarafından yayımlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde kamu hizmetini sürdüren İSKİ, Hizmet Envanter Çalışması ile Hizmet Standartlarını kamuoyuyla paylaştı.

İSKİ gerçekleştirdiği bu uygulama ile görev, yetki ve sorumluluğu kapsamında idare birimleri tarafından ifa edilen bütün hizmet kalemlerinde belli bir standart doğrultusunda İstanbulluların memnuniyetini sağlıyor.

"Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda 27 ayrı birim ve 220 ana hizmet kalemini içeren hizmet standartları sayesinde hizmetlerin sunumunda idari uygulama birliği sağlanıyor. Standart Çalışma verilerine göre İSKİ, 76 hizmet kaleminde 10 ayrı birimiyle vatandaşla doğrudan muhatap olmak suretiyle hizmet veriyor.

İSKİ Kamu Hizmet Standartları