İSKİ Faaliyet Raporu Onaylandı

28.12.2015
Saraçhane Belediye Sarayı'ndaki Meclis Salonu'nda gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda 2014 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Üyelerine, faaliyet raporu hakkında bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay, 2014 yılında gerçekleştirilen su ve atıksu hizmetlerinin tanıtımını yaparak projeleri aktardı.

İSKİ Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay, son yıllarda su tüketiminde büyük bir artış yaşandığını, bu artışın yeni su kaynakları ve yeni rezervler aranmasına sevk ettiğini belirtti. Bu doğrultuda 2016 yılında bitirilmesi öngörülen Melen Baraj çalışmalarının tamamlanmasıyla İstanbul’a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp ilave su sağlayacağını söyledi.

Yatırımlar hakkında da bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay; bir soru üzerine kilometrelerce uzaktan Melen’den su getirilmesinin maliyetli olduğunu, İstanbul halkından alınan su bedellerinin, yine halka su ve atıksu yatırımları olarak geri kazandırıldığını söyleyerek, İSKİ’nin 2014 yılında 4 milyar 44 milyon TL’lik bütçe giderlerinin 1 milyar 884 milyon TL’lik kısmını yatırımların oluşturduğunu belirtti.

İSKİ Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay’ın Genel Kurul Konuşma Metni;

Sayın Başkan,
Saygıdeğer Meclis Üyeleri,


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin genel müdürü olarak mesai arkadaşlarım adına, siz değerli meclis üyelerimizi saygıyla selamlıyorum.
Biz sizlerin karşısına her yıl çıktığımızda, ayrı bir heyecan duyuyoruz. İçmesuyu ve atıksu yatırımlarımızı anlatmaktan, İstanbulumuz için ürettiğimiz hizmetlerden, projelerden bahsetmekten kıvanç duyuyoruz. Çünkü şehrimize hizmet etmenin tarihimizle, kültürümüzle, bu coğrafyanın eşsiz birikimiyle yoğrulmuş medeniyetimize hizmet etmek anlamına geldiğini biliyoruz.
Şimdi sizlere, İSKİ olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden bahsetmek istiyorum.

Sayın Başkan,
Saygıdeğer Meclis Üyeleri,


14 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 2,5 milyon m³’ün üzerinde su tüketiminin gerçekleştiği İstanbulumuza, 2014 yılında 924 milyon m³ su ulaştırdık. Bu rakam su tüketiminde önceki yıla oranla yaklaşık % 2’lik bir artışa tekabül etmektedir. Şehrimizin en uzak noktasına kadar ulaştırdığımız su, TSE, Dünya Sağlık Teşkilatı, ABD Çevre Koruma Ajansı ve Avrupa Birliği’nin öngördüğü standartların üzerinde bir kaliteye sahiptir. Bu kalitemizi muhafaza etmek için barajdan musluğa kadar içmesuyumuzu her aşamada takip ediyoruz.

İstanbul’un artan su tüketimini ve küresel iklim şartlarını dikkate alarak projelerimizi uzun vadeli olarak planlıyoruz. Bu maksatla, 2014 yılında yaşadığımız kuraklıktan İstanbulluların etkilenmemesi için 2015 yılında bitirilmesi hedeflenen 137 km’lik Melen 2. Aşama İsale Hattının yapımını hızlandırarak Eylül 2014’te tamamladık. Buna ilave olarak Sakarya Nehri üzerine yapılan terfi merkezi vasıtasıyla 72 milyon m³ suyu İstanbullulara ulaştırdık ve kuraklık etkisini şehrimizde hissettirmedik.

DSİ tarafından yapımına başlanan ve İstanbul’un uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak olan Melen Barajı’nın inşası da hızla sürdürülmektedir. Barajın 2016 yılında tamamlanmasıyla İstanbul’a yıllık 1 milyar 77 milyon m³ su temin edeceğiz. Diğer bir ifadeyle İstanbul’un su kaynaklarını 2 katına çıkarmış olacağız. Şehrimizi susuz bırakmamak için geleceğe yönelik su temin projelerimiz devam ediyor. Melen Barajı’ndan temin edilen sudan maksimum düzeyde faydalanabilmek için 3 m çapında, 162 km uzunluğunda isale hattı, 30.000 m³ su deposu ve terfi merkezinden oluşan Melen 3. Aşama Projesi’ne 2015 yılında başlamayı hedefliyoruz. Projenin ilk adımı olarak çelik boruların alımına başladık.

Melen Suyu’nu Bahçelievler ve Münzevi Depolarına ulaştırarak Avrupa Yakası’ndaki dağıtım sistemi ile entegrasyonunu sağlayacak olan 15 km’lik tünelin yapım ihalesine başlanmıştır. Böylece Melen’den Kağıthane’ye gelen suyun Avrupa Bölgesi’nin iç kısımlarına kadar iletilmesini hedefliyoruz.

Ayrıca Asya Yakası’nda İsaköy (Osmangazi) ve Sungurlu Barajlarını, Avrupa Yakası’nda ise Istrancalar’da yeni su kaynaklarını hizmete almak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda 4 m çapında 41 km uzunluğunda tünel ile doğal yaşama ve çevreye zarar vermeden Rezve Deresi’nden (Mutlu Dere) yıllık 235 milyon m³ su almayı planlıyoruz. Zemin etüdü çalışmaları devam eden projemizin tamamlanmasıyla inşaat ihalesine çıkacağız. İstanbul’da nüfusun hızla yoğunlaştığı Ümraniye’de 20.000 m3, Çekmeköy’de 10.000 m3, Şile’de 10.000 m3 ve Ağva’da 2 adet 1.000 m3 kapasiteli su depolarının yapımını tamamlayarak işletmeye aldık.

Silivri ve Çatalca’da bölgesinde de su sıkıntısı yaşanmaması için 15.000 m3 kapasiteli Selimpaşa, 10.000 m3 kapasiteli Ortaköy ve 10.000 m3 kapasiteli Kavaklı Su Deposu, terfi merkezleri ve muhtelif çaplarda 13 km’lik isale hattı çalışmaları tamamlanmıştır. Proje çalışmaları devam eden 500.000 m³/gün kapasiteli Ömerli ve 400.000 m³/gün kapasiteli İkitelli 3. Kademe içmesuyu arıtma tesisleri ile proje ihale çalışması devam eden 1.000.000 m³/gün kapasiteli Cumhuriyet 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin proje ihalelerinin tamamlanmasına müteakip, inşaat ihalelerini yapmayı hedefliyoruz. Su yönetiminde verimliliğin artırılmasına yönelik olarak ise süperpoze projelerini başlatmış bulunmaktayız. Bu projeyle % 24 civarında olan kayıp-kaçak oranını daha da düşürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda pilot olarak ihalesini yaptığımız Küçükçekmece Bölgesi Süperpoze çalışmalarıyla kat ayrımları ve 40-45 adet izole bölge oluşturarak su kayıp kaçaklarını minimum seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Pilot projeden elde edeceğimiz birikimlerimizle süperpoze projelerini İstanbul geneline yayarak su kayıp/kaçaklarını minimum seviyelere indirmeyi planlıyoruz.
Diğer taraftan inovatif olarak deniz suyundan temiz su elde etmek için çalışmalar başlatılmıştır.

Sayın Başkan,
Değerli Meclis Üyeleri,


Su havzalarını korumaya yönelik faaliyetlerimiz çerçevesinde mutlak koruma alanlarını kamulaştırıyoruz. 2014 yılında 3 milyon 900 bin m² alanı kamulaştırdık. Böylece kamulaştırma miktarında 26 milyon m²’ye ulaştık. 2014 yılı kamulaştırma faaliyetlerimizde hak sahiplerine 468 milyon TL ödeme yaptık.

Kamulaştırma oranımız su havzalarında 2004 yılında % 7 iken, 2014 sonu itibariyle % 61 seviyesindedir. Kamulaştırdığımız su havzalarındaki alanları da ağaçlandırıyoruz. Bugüne kadar havzalarımıza 568.000 adet ağaç diktik.

Sayın Başkan,
Değerli Meclis Üyeleri,


Asli görevlerimizden biri olan atıksu alanında da yatırımlarımız hızla devam etmektedir. Topladığımız atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla 5’i ileri biyolojik olmak üzere 67 adet atıksu arıtma tesisi ile hizmet vermekteyiz. Atıksu arıtma tesislerinin sayısındaki bu artışın yanı sıra tesis özelliklerinde de büyük ilerleme kaydettik ve dünya çapında ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri inşa ettik. Bugün atıksu yatırımlarında geldiğimiz noktada, İstanbullular uzak şehirlere gitmeden Caddebostan, Moda, Florya gibi tarihi plajlarda yeniden deniz keyfi yaşayabilmektedir. Yine atıksu yatırımları sayesinde Haliç ve Marmara’da deniz canlılarının çeşitliliğinde artış yaşandığı araştırmalarla ispatlanmıştır. İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyu, son dezenfeksiyon işleminin ardından park bahçe alanlarının sulanmasında ve sanayide kullanılabilmektedir. İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin bu özelliği, tesis çıkış sularının aynı zamanda yeni bir su kaynağı olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Arıtma tesislerinin işletilmesinde gerekli olan enerjinin önemli bir bölümü de yine ileri biyolojik olarak arıtılan atıksulardan elde edilmektedir. Yani hem enerji üretmesi hem de mor şebeke sistemiyle arıtılmış atıksuyun yeniden kullanılabilmesi, ileri biyolojik tesislerimizin çevre bakımından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu nedenle İSKİ olarak mevcut ön arıtma tesislerini ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerine dönüştürme çalışmalarına büyük önem veriyoruz.

Yatırım programımız dâhilinde Büyükçekmece’deki ön arıtma tesisimizi ileri biyolojik hale dönüştürdük. Bu yıl içinde işletmeye alınacak olan Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz, Büyükçekmece ve Çatalca İlçeleri’nde 500.000 nüfusa hizmet verecektir. Ayrıca, Silivri, Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin inşaatlarına hızla devam ediyoruz.

Ataköy 2.Kademe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin ihale süreci devam etmektedir. Üstü kapalı olarak inşa etmeyi planladığımız projemizle; mevcut tesise ilave olarak 240.000 m³/günlük kapasite artışını sağlayacağız. Ayrıca bu tesiste 30.000 m³/gün kapasiteli Membran Ünitesi kurarak bu tesisten çıkan arıtılmış suyu yeniden kullanmak maksadıyla bölgedeki sanayi kuruluşlarının ve peyzaj alanlarının su ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Küçükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin proje hazırlama çalışmalarında nihai aşamaya gelinmiştir. Yenikapı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin ihale çalışmaları devam etmekte olup, Tuzla 3. Kademe ve Baltalimanı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri için ihale çalışmalarına başlanacaktır. Ayrıca Gümüşdere ve Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nin proje çalışmalarına başlanılması planlanmaktadır. Sadece şehir içinde değil İstanbul’un köylerinde de biyolojik atıksu arıtma tesisleri, atıksu ve yağmursuyu hatları inşa etmekteyiz. Bugüne kadar köylere 790 km atıksu şebekesi ve 1.900 km içmesuyu şebekesi inşa ettik.

Atıksu arıtma tesislerimizin yapımına devam ederken, bir yandan da şehirden topladığımız atıksuları arıtma tesislerine ulaştıracak devasa atıksu tünellerinin inşasını sürdürüyoruz. İstanbul’un muhtelif bölgelerinde köstebek diye tabir edilen tünel açma makineleriyle 56 km uzunluğundaki atıksu tünellerinin 34 km’sinin kazısını gerçekleştirdik. 22 km’sinin de kazı çalışmaları devam etmektedir.

Yapımı devam eden bazı tüneller hakkında sizleri şimdi kısaca bilgilendirmek istiyorum; Gürpınar ve Beylikdüzü’nden gelen atıksuları Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilecek olan Gürpınar Atıksu Tüneli’nin kazı çalışmaları bitmiş olup kaplama çalışmalarının 2015 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Silivri’nin Batı kısmı, Kayalıdere ve Fener Köyü’nden gelen atıksuları inşaatı devam eden Silivri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak olan Silivri Atıksu Tüneli ve Çanta’nın Doğu kısmından gelen atıksuları Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletecek olan Çanta Atıksu Tüneli’nin kazı çalışmaları bitmiş olup atıksuların iletileceği atıksu arıtma tesislerinin inşaatlarının tamamlanması ile hizmete alınacaklardır.
Büyükçekmece Bölgesi’ndeki atıksuları toplayarak Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletecek olan 3,8 km uzunluğundaki Büyükçekmece Atıksu Arıtma Tüneli’nin kazı çalışmaları tamamlanmış olup, kaplama çalışmalarına devam edilmektedir. Çırpıcı ve Terazidere Kolektörleriyle toplanan atıksuları Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletecek olan 4,5 km uzunluğundaki Ayvalı Atıksu Tüneli’nin kazı çalışmaları tamamlanmış olup, kaplama çalışmalarına devam edilmektedir.

Beylerbeyi ile Küçüksu arasından İstanbul Boğazı’na akan atıksuları toplayarak Küçüksu Arıtma Tesisi’ne iletecek olan 5 km’lik Beylerbeyi-Küçüksu Atıksu Tüneli’nin kazı çalışmaları son aşamasına gelmiş olup kaplama çalışmaları da aynı zamanda devam etmektedir.

Göktürk, Kemerburgaz, Ayazağa’dan gelen ve Kağıthane Deresi sahil kolektörleriyle toplanan atıksuları Baltalimanı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak 8 km uzunluğundaki Galata-Cendere-Baltalimanı Atıksu Tüneli’nin 4 km’lik kısmını bitirdik. Çakmaklı-Karaağaç ve Alkent 2000 Bölgesi'ndeki atıksuları toplayarak Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletecek 7,5 km uzunluğundaki Büyükçekmece Atıksu Tüneli’nin 6 km’lik kısmını tamamladık.

Akfırat Bölgesi’nin atıksularını Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletecek olan 8 km’lik Tuzla Akfırat Tüneli’nde 1,5 km’lik kısım tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Bayrampaşa, Bağcılar, Güngören ve Zeytinburnu İlçelerinin atıksularını Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak olan 2,2 km’lik Kazlıçeşme-Çırpıcı Atıksu Tüneli’nin kazı çalışmalarına başladık.

Göktürk ve Kemerburgaz civarından gelen atıksuları Baltalimanı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştıracak olan 7 km uzunluğundaki Ayazağa-Kemerburgaz Atıksu Tüneli’nde ise kazı çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız.

Çevre koruma çalışmalarımız kapsamında, 2 metre 20 cm çapında ve 4.990 m uzunluğunda tünel vasıtasıyla Sarıyer’den Haliç’e ulaştırdığımız deniz suyunun Haliç’te oluşturduğu olumlu değişim ödüle layık görülmüştür. Geçtiğimiz ay düzenlenen Çevre Hizmet ödülleri töreninde “Boğaz’dan Haliç’e Can Suyu Projesi” ile İdaremize Akdeniz Üniversitesi tarafından 2014 Çevre Hizmet Ödülü verildi. Programlı çalışmalarımızın neticesi olarak verilen bu ödüllerin gelecekteki hedeflerimize ulaşmaktaki azmimize olumlu katkılar sağladığını da belirtmek isterim.

Sayın Başkan,
Değerli Meclis Üyeleri,


Taşkınların sebep olduğu kayıp ve zararların önlenmesi gayesiyle öncelikli olarak yerleşim alanları içinden geçen derelerde taşkın risk haritaları çıkarılmakta ve taşkına sebep olan noktalar belirlenerek dere ıslah çalışmaları yapılmaktadır. 2014 Yılında 16 km dere ıslahı yaptık. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul’da 444 km dere ıslahı gerçekleştirdik.
Dere taşkınlarını önlemek amacıyla derelerde temizlik ve bakım çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bu kapsamda; 2014 yılında İstanbul’da 113 derede temizlik çalışması yapılmış olup toplam 756 bin m³ teressübat çıkarılmıştır.

Sayın Başkan
Saygıdeğer Meclis Üyeleri,


İstanbul halkına yerinde hizmet sunmak amacıyla 39 ilçemizin 29’unda şube müdürlüklerimiz aracılığıyla su ve kanalizasyon hizmeti vermekteyiz. Bu sayıyı daha da artırmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda; Sancaktepe Şube Müdürlüğü, Kağıthane Genel Müdürlük hizmet binalarımızın inşaatlarını ve Sultanbeyli, Silivri Şube Müdürlüklerimizin yenilenmesi işlerini tamamlamak üzereyiz. Eyüp Şube Müdürlüğümüzün yenileme çalışmalarını da önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayacağız.
Abonelerine yerinde hizmet prensibiyle İdaremiz, farklı adreslerdeki abonelik işlemlerinin tüm şubelerde yapılabilmesinin de kapısını açmıştır. İkamet adresi ile çalışma adresi farklı olan abonelerin talepleri doğrultusunda hayata geçen uygulama sayesinde, İSKİ işlemleri için ulaşım sorunu ve işgücü kaybı ortadan kalkmıştır.

Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti, en kısa zamanda sunmayı hedefleyen İSKİ, abonelik hizmetlerinde yeni bir uygulama daha başlatmıştır. Daha önce yeni abonelik ve mevcut abonelik iptali başta olmak üzere, şube müdürlüklerine gidilerek yapılan işlemler, artık İSKİ İnternet sitesinden gerçekleştirilebilmektedir. Yine Abonelik bedeli taksitleri, ilk faturadan itibaren su faturalarına yansıtılmakta ve su faturaları ile birlikte ödenebilmektedir.

Abonelik iptal işleminde teminat bedeli iadesi abonenin banka hesabına IBAN numarası üzerinden ödenmekte ve ödemeyle ilgili bilgi aboneye SMS ile bildirilmektedir. İSKİ İnternet sayfasından gerekli formları dolduran vatandaşımız; yeni binalara ilk su aboneliği, mukavele yenileme ve isim değişikliği, geçici kapama ve geçici kapamayı açma, abonelik iptali işlemlerini internet üzerinden yapabilmektedir. Islak imza gerektiren durumlarda ise Mobil İSKİ ekibimiz devreye girmektedir. Mobil İSKİ ekibimiz, abonemizin verdiği adres ve saatte, abonemizden imzasını almaktadır. İnternet üzerinden sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra Mobil İSKİ ile ıslak imza gerektiren işlemler için abonelerimizin şubeye gitmesine gerek kalmamıştır.

Sayın Başkan,
Değerli Meclis Üyeleri,


İçmesuyu ve atıksu hizmetlerini çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli ve kaliteli olarak yürütmeyi kendine misyon edinmiş olan Kurumumuz, İstanbul halkından aldığı su bedellerini, yine halkımıza su ve atıksu yatırımları olarak geri kazandırmaktadır. 2014 Yılında 4 milyar 44 milyon TL’lik bütçe giderlerimizin 1 milyar 884 milyon TL’lik kısmını yatırımlar oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bütçemizin % 47’sini yatırımlar için kullandık.

Sözlerime son verirken; Miraç Kandilinizi şimdiden tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken bize sağlamış olduğu destek ve katkılarından ötürü başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a, siz değerli meclis üyelerimize ve 7 gün 24 saat özveriyle çalışan personelimize teşekkürlerimi arz ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Dr. Dursun Atilla ALTAY
Genel Müdür