İSKİ 2009 FAALİYET RAPORU ONAYLANDI

28.12.2015

İSKİ 2009 FAALİYET RAPORU ONAYLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün “2009 Faaliyet Raporu”nu oy çokluğuyla onayladı. Saraçhane Belediye Sarayı'ndaki Meclis Salonu'nda gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda Meclis Üyelerine, faaliyet raporunu sunan İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir, su ve atıksu alanında gerçekleştirilen hizmetlerin tanıtımını yaparak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir konuşmasında iklim değişikliklerinin beraberinde getireceği olası sıkıntılara yönelik çözümler ürettiklerini, sadece günü kurtarmak adına değil yarınların da dikkate alınarak çalışmaların devam ettirildiğini ifade etti. Ayrıca gerçekleştirilen milyon dolarlık çevre yatırımları ile İstanbul'un bir çok bölgesinden Marmara Denizi'ne atıksu girişine son verildiği, İstanbul'daki tüm atıksuların arıtıma tabi tutulması ile İstanbul Sahilleri'nin tamamının halkın istifade edeceği sahil şeridi haline getirileceği müjdesini verdi.

İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demir'in Genel Kurul konuşma metni;

GENEL KURUL KONUŞMASI
13 MAYIS 2010

Sayın Başkan,
Değerli Meclis Üyeleri

Su ve atıksu alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle bir faaliyet yılını daha başarı ile geride bırakan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin Genel Müdürü olarak; bu güzel İstanbul baharında siz değerli meclis üyelerimizi saygı ve sevgi ile selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum.

İstanbul Halkının alışmış olduğu hizmet kalitesini devam ettirmek ve yeni başarılara imza atmak üzere kısa bir süre önce devraldığım görevimi layıkıyla yerine getirebilmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmekteyiz. İzninizle sizlere İSKİ'nin görevlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Başlıca sorumluluk alanlarımız; 13 milyonu aşkın İstanbul halkına içme suyu temin etmek, kullanılmış suları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve içme suyu havzalarını korumaktır. Hâlihazırda İstanbul'un 6 farklı bölgesinde yer alan içmesuyu arıtma tesislerimizde günlük 3 milyon 600 bin m3 kapasite ile su arıtabilmekteyiz. İçme suyu şebeke uzunluğumuz 16 bin 500 km'nin üzerindedir.

Ayrıca çapı yer yer 3 m'yi bulan devasa borulardan meydana gelen 1800 km'lik isale hattımız ile İstanbul'a Istranca ve Melen'den su taşımaktayız. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl şehrimize günlük ortalama 2 milyon m3, yıllık ise 724 milyon m3 su verdik; çoğunlukla köylere olmak üzere yaklaşık 600 km içme suyu boru hattı döşedik. Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz yeni içmesuyu yatırımlarımızla İstanbul halkına layık olduğu hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

Diğer önemli bir sorumluluğumuz olan atıksuların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması amacıyla 23 adet atıksu arıtma tesisimiz ile şehrin atıksularını arıtmaktayız. Ayrıca yer altını ağ gibi ören 13 bin 500 km atıksu şebekesi, 570 km ana toplayıcı kollektör ve 84 km atıksu tüneli ile şehrin atıksularını arıtma tesislerimize taşımaktayız. 2009 yılında idaremiz tarafından toplam 265 km atıksu şebekesi ve kollektör döşenmiştir.

Tüm bu gayretlerimizin İstanbul halkı için hayırlı olmasını temenni ederek izninizle devam etmekte olan projelerimizden ve geleceğe yönelik hedeflerimizden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum.

Sayın Başkan,
Değerli Meclis Üyeleri

Bildiğiniz üzere değişen iklim şartları bizleri gelecekte yaşanılabilecek olası sıkıntılara yönelik çözümler üretmeye ve ivedilikle bu çözümleri hayata geçirmeye yönlendiriyor. Sadece bugünü değil yarınları da düşünerek faaliyetlerini sürdürmek zorunda olan kurumumuz, İstanbul'a su ve atıksu hizmeti vermenin yanı sıra bundan sonra yaşanabilecek kuraklık ve taşkınlara karşı da önlemini bugünden almak durumundadır.

Nitekim sizlerin de hatırlayacağı üzere 2007 yaz aylarında Türkiye geneli ve şehrimizde yaşanan kuraklık neticesinde su kaynaklarımız azalmaya başlamış ve barajlarımızın doluluk oranı %10'ların altına düşmüştür.

Bunun neticesinde 2007 yılının son aylarında kuraklığa karşı hayata geçirilen Melen Projesi'nin 1. Kademesi'nin tamamlanması ile İstanbul yıllık 268 milyon m3 yeni bir içmesuyu kaynağına kavuşmuştur. Günümüz şartları için bu miktar yeterli görülmesine rağmen geleceğin büyüyen İstanbul'u için daha fazla temiz suya ihtiyaç duyulacağı aşikârdır.

Buna ilave olarak Melen'den yıllık 307 milyon m3 su almak için çalışmalarımız devam etmektedir. Hedefimiz projenin ikinci ve üçüncü kademesini de hayata geçirerek İstanbul'a yılda 1 milyar 180 milyon m3'lük ilave su kaynağı kazandırmaktır. Bu konuda risklerimizi görüyor ve tedbirlerimizi önceden alıyoruz.

Sayın Başkan,
Değerli Meclis Üyeleri

Mevcut su kaynaklarını korumak, İstanbul'a yeni su kaynakları kazandırmak, halkımıza kaliteli su sunmak, atıksuları çevreye zarar vermeden uzaklaştırmak ve geri kazandırmak konusunda değerli İstanbul halkından aldığı destekle çalışmalarını sürdüren İSKİ, sıcak havaların etkisini gösterdiği şu günlerde halkımızın gönül rahatlığı ile İstanbul'un sahillerinde denize girebilmesi için, çevre yatırımlarına ara vermeden devam etmektedir.

Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla dünya çapında çevre koruma projeleri geliştiren İSKİ; Haliç, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve su kaynaklarını atıksu tehdidinden büyük oranda kurtarmıştır.

Yeni hizmete aldığımız arıtma tesislerimiz ile çevreye yönelik yatırımlarımız sürmektedir. Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinden kaynaklanan atıksuların toplanması, kontrol altına alınarak geri kazanımı ve Ayamama deresinin kirlilikten kurtarılmasını sağlayacak Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımı tamamlanmıştır. Şu an deneme aşamasında olan tesis günlük 400.000 m3 kapasiteye sahip olup 1.600.000 kişiye hizmet verecektir.

Sıradaki hedefimiz henüz yapım aşamasında olan 400.000 m³/gün kapasiteli Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni de en kısa süre içerisinde faaliyete geçirerek Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Beylikdüzü ilçelerinin atıksularının halka ve çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılmasının ve geri kazanımının sağlanmasıdır.

2000 yılında 100.000 m3/gün kapasiteli olarak inşa ettiğimiz Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin kapasitesini arttırmaya yönelik olarak 2009 yılında tesisin 2. Kademesi inşa edilerek kapasitesi 200.000 m3/gün'e çıkarılmıştır. Buna ilave olarak 2. Kademe kapsamında çamur kurutma ünitesi de inşa edilmiştir. Ayrıca tesiste yapılan dezenfeksiyon ünitesi ile 100.000 m3/gün'lük su geri kazanılarak park, bahçe gibi rekreasyon alanlarında sulama amaçlı olarak kullanılabilecektir.

Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne; 2009 yılında tamamlanan 2. Kademeyle 100.000 m3/gün kapasiteli ileri biyolojik arıtma sağlayan yeni bir ünite eklenmiştir. Tesiste oluşan fazla çamuru bertaraf etmeye yönelik olarak da 300 ton/gün kapasiteli çamur kurutma ünitesi inşa edilmiş olup, buradan elde edilen kurutulmuş çamurlar çimento fabrikalarında yakılabilecek hale getirilmektedir. Görüldüğü gibi tesislerimizi son teknolojilerle donatarak tam anlamıyla geri dönüşümü sağlamaktayız.

Önümüzdeki seneler içerisinde daha temiz sahillere sahip olmak için Silivri, Çanta, Selimpaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Tuzla 3. Kademe, Kilyos ve Riva Atıksu Arıtma Tesisleri ile yatırımlarımız devam edecektir. Nihai hedefimiz atıksuların tamamını arıtmaya tabi tutarak, İstanbul sahillerini atıksu tehdidinin oluşturduğu çevre kirliliğinden kurtarmak ve tüm İstanbul sahillerini halkın istifadesine sunmaktır.

Sayın Başkan,
Değerli Meclis Üyeleri

İçmesuyu ve atıksu hizmetlerini çevre ve insan sağlığını esas alarak etkin, verimli ve kaliteli olarak yürütmeyi kendine misyon edinmiş olan kurumumuz, İstanbul halkından aldığı su ve atıksu bedellerini, yine halkımıza su ve içmesuyu yatırımları olarak geri vermeyi kendine görev olarak benimsemiştir. 2009 yılında 777 milyon TL yatırıma harcanırken, 2010 yılı için öngörülen yatırım tutarımız 1 milyar 245 milyon TL'dir.

İstanbul'un su medeniyetinden güç alarak, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider kurum olma yolunda ilerleyen idaremiz, gelirleri içerisinde en yüksek yatırım harcamasına sahip kamu kuruluşlarından bir tanesidir. Her yıl yayınlanan İSKİ Yatırım Programları'nda yer alan yatırım rakamlarımız bunun en güzel göstergesidir.

Sayın Başkan,
Değerli Meclis Üyeleri

İSKİ ve diğer su idarelerinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri Su Kayıp ve Kaçaklarıdır. 2004 yılında %35 seviyelerinde olan kayıp kaçak oranı, bugün itibari ile %24 seviyesindedir. Hedefimiz gelecek yıllarda bu oranı %15 seviyesine indirmektir. Bu kapsamda dünyadaki yeni teknolojileri takip ediyor, konuyla ilgili iyi uygulamaları kurumumuza kazandırmaya çalışıyoruz.

Kurumumuz için en önemli ilkelerden biri de müşteri memnuniyetidir. Gayemiz; değişen dünya ve ilerleyen teknolojik gelişmeler karşısında halkımıza gelişmiş dünya ülkeleri ile eşit ve hatta daha iyi seviyede hizmet sunmaktır. Bunun için tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı özveriyle sürdürmekteyiz. Görevimizi yerine getirirken çevreye ve insana saygı çerçevesi içerisinde, gelişime ve değişime açık, kaliteden ödün vermeyen, halkın güvenini sarsmayan, şeffaf, dürüst ve adaletli bir şekilde, hizmet bilinci ve aşkı içerisinde, hizmetlerimizde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına önderlik ve örneklik teşkil edebilecek, katılımcı, meslek etiğimize sonuna kadar bağlı, halka yakın bir kamu kurumu olmaya özen göstermekteyiz.

Eğitimli ve tecrübeli çalışanlarımız ile birlikte İstanbul sınırları içerisindeki tüm vatandaşlarımıza 24 saat yeterli, etkin ve verimli hizmet götürme gayretindeyiz.

Konuşmama son verirken, huzurlarınızda benimle birlikte bu güzel şehre hizmet etme bilinciyle görevlerini yerine getiren mesai arkadaşlarıma, desteklerini bizden esirgemeyen başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir TOPBAŞ olmak üzere siz değerli meclis üyelerimize ve çok kıymetli İstanbul halkına teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ahmet DEMİR
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ