İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

28.12.2015
İstanbul’un su ve atıksu altyapı çalışmaları ile dere ıslahı alanında yürütülen faaliyetler, riskli hizmetler sınıfına giriyor. Bu sebeple “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri düzenlenerek İSKİ Personeli’nin olası risklere karşı azami tedbirli olması hedefleniyor.

İSKİ’de kadrolu ve hizmet alımı suretiyle görev yapan yaklaşık 700 şoför ve iş makinesi operatörü bulunuyor. Görevleri itibariyle çevreyle etkileşim halinde bulunan personelin olası risklere karşı azami tedbirli ve bilinçli olması gayesiyle, bireysel güvenlik- çevre güvenliği - sağlık ve gelişen teknolojiye uyumluluk gibi birçok konuda eğitimler veriliyor.

Personelin kapsamlı sağlık muayenelerini de kapsayan eğitim çerçevesinde;

- Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
- Yangın ve yangından korunma,
- İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
- Ekranlı araçlarla çalışma,
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
- Tahliye ve kurtarma
- İş makinalarıyla çalışma, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri olmak üzere kapsamlı eğitimler gerçekleştiriliyor.