İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSLERİNDE İNCELEME

28.12.2015

İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSLERİNDE İNCELEME


     İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr Ahmet Demir 2009 yılında hizmete alınan Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile 2010 yılında hizmete alınacak olan Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.    Tesislerin çalışma sistemleri hakkında bilgi alan Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Demir, atıksuların tesis girişlerindeki kirlilik yükü ile çıkış sularının değerlerini inceledi. Tesislerin merkezi kumanda sistemleri, laboratuar ünitelerini, enerji üretim yapılarını inceleyen Demir, Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çıkış sularının tekrar kullanımına imkan veren dezenfeksiyon ünitesinde arıtılmış suların laboratuar sonuçları hakkında bilgi aldı.

 

    Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi:
 
    2000 yılında hizmete alınan 100.000  m3/gün kapasiteli Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 100.000  m3/gün kapasiteli II. kademesi ile tesis 200.000  m3/gün kapasiteye ulaşmıştır. Tesiste karbon, azot ve fosfor giderimi de sağlanmaktadır. Tesiste bulunan kojenerasyon sistemi ile enerji üretilmekte, tesisin aydınlanma ve ısınma ihtiyacı karşılanmaktadır. Atık egzost ısısı ile arıtma çamuru kurutularak ziraatte kullanılabilecek faydalı ürüne dönüştürülmektedir. Tesiste koku giderimi sağlayan Biyofiltre Ünitesi de mevcuttur. Tesisin arıtılmış atıksu çıkışı çevre sulama ve sanayide kullanılabilir hale gelmektedir.    Tuzla Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi :
 
    1998 yılında hizmete alınan 150.000  m3/gün kapasiteli Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne 100.000 m3/gün kapasiteli İleri Biyolojik Arıtma yapılan II. tesis inşa edilmiş ve arıtma kapasitesi 250.000 m3/gün’e çıkmıştır. Atıksuları biyolojik olarak arıtan tesiste enerji üretimi için kojenerasyon sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede doğalgaz ile Gaz Türbininde tesis elektrik ihtiyacı karşılanırken, atık egzost ısısı ile arıtma çamuru kurutulmaktadır. Kurutma tesisi kapasitesi 300 tondur. Tesiste koku giderimi sağlayan Ozonlama Ünitesi mevcuttur. Ayrıca tesisin çamur çürütme tankı kapasitesi 32.000 m3’  den 48.000 m3 ‘e çıkarılmıştır.