Faturalarda Bakım Bedeli

28.12.2015
Bazı basın yayın organlarında Tüketiciler Birliği Genel Sekreteri’nin 4 Ocak 2012 tarihli açıklaması haber olarak yayımlanmış ve maalesef kamuoyuna doğru olmayan bilgiler verilmiştir. Söz konusu açıklama ve haberlerde kamuoyunu yanlış bilgilendirici ifadelerin yer alması sebebiyle açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

İdaremizde iddia edildiği gibi “az su tüketenden çok, çok su tüketenden az bakım bedeli” alındığı ifadeleri hayal ürünü, gerçeklikten tamamen uzak ifadelerdir. Tüm Kamu Kurumları’nda işlemler kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. İdaremizin “Tarifeler Yönetmeliği” de web sitemizde (www.iski.gov.tr) yayınlanmaktadır. Dileyen herkes buradan Kurumumuzdaki tüm tarife işlemlerini ve uygulama şekillerini net bir şekilde görebilmektedir.

Kurumumuzda abonelerimizden 1 aylık bakım bedeli olarak yalnızca 1 m3’lük su kullanım ücreti alınmaktadır. Bu ücret 2012 yılı Ocak ayı itibariyle 3,16 TL’dir. Bakım bedellerinin hesaplanmasında iddia edildiği gibi su kullanımının çok yada az olması yada başka bir unsur değişken bir faktör değildir! Aynı şekilde kartlı sayaç kullanan abonelerimiz için de bakım bedeli, 15.12.2011 tarihine kadar 1 aylık kullanım için 1 m3 su kullanım bedeli olarak ücretlendirilmiştir. 15.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Tarifeler Yönetmeliği’ne göre de “su kullanımı olmayan abonelerden ve kartlı sayaç kullanan abonelerden bakım bedeli alınmamaktadır.”

Kurumumuz tamamen şeffaf ve müşteri memnuniyetini esas alan bir çalışma prensibine sahiptir. Gerek bir Sivil Toplum Kuruluşu gerekse bir basın-yayın organı olarak Kamuoyuna bir açıklama yapılmadan önce “Kamuoyuna saygı açısından” İdaremize işlemlerin nasıl yapıldığının sorulmasını yada en azından Web Sitemize bakılmasını önemle rica ediyoruz.

Saygıdeğer Kamuoyuna önemle duyurulur.