İSKİ Faaliyet Raporu Onaylandı

13.05.2016

İSKİ 2015 yılı Faaliyet Raporu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı.

İSKİ’nin 2015 yılında hayata geçirdiği tüm çalışmaları kapsayan Faaliyet Raporu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis üyelerine İSKİ’nin hayata geçirdiği çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler veren İSKİ Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay, İstanbul için her yıl içmesuyundan atıksuyuna, dere ıslahından havza korumaya kadar çeşitli alanlarda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, “İstanbul’a günde 3 milyon metreküp içmesuyu temin ediyoruz. Bilimin bize verdiği imkan ve akılla, geleceği tahmin etmeye çalışarak ardışık kuraklık ihtimaline karşı da önlemlerimizi alıyor, yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

1 milyar 518 milyon TL yatırım

2015 yılında 1 milyar 690 milyon 637 bin TL tutarındaki yatırım öngörümüzün 1 milyar 518 milyon 457 bin 997 TL'sini gerçekleştirdik. Yani yaklaşık % 90 oranında bir gerçekleşme sağlamış olduk. Bu gerçekleşme oranı şunu göstermektedir; Biz İSKİ olarak gerçekçi, uygulanabilir, İstanbulumuzun ihtiyaçları çerçevesinde yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ise toplam 1 milyar 567 milyon 531 bin 750 TL tutarında yatırım yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.
 

İSKİ Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay’ın Genel Kurul Konuşma Metni;

Sayın Başkanım, Kıymetli Meclis Üyeleri,

Hepinizi İSKİ ailesi adına saygıyla selamlıyorum.  Genel kurulumuzun İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Biz ülkemizin en büyük su ve kanalizasyon idaresiyiz. Alanımızda getirdiğimiz uygulamalardan hizmete aldığımız tesislere, kullandığımız teknolojiden en basit abonelik işlemimize kadar, bu büyük sorumluluğun idrakiyle çalışıyoruz. Bu idrak, farklı gelecek senaryolarının tahminini, bu tahminler de tedbirlerin bugünden alınmasını gerektiriyor.

Biz bilimin bize verdiği imkan ve akılla, geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki bugün yeterince konuşulmasa da geleceğin gündemi su olacaktır. Hele büyük düşünür İbni Haldun'un coğrafya kaderdir sözünü bir kez daha hatırlarsak, geleceğin gündeminin su olması bizim kaderimizdir diyebiliriz.

Bütün bu nedenlerle İstanbul'u susuz bırakmamak için geleceğe dair hesaplarımızı her an masamızın üstünde tutuyoruz. Birinci önceliğimiz aziz olan istanbul'u, aziz olan sudan mahrum bırakmamaktır.  

Bu önceliğimizi hayata geçirirken şu düsturla hareket ediyoruz; hayat kaynağımız su, vahşice tüketilecek ticari bir meta değil insana emanet edilen mübarek bir varlıktır.

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Bu tablo bizim sık sık dönüp baktığımız bir tablo. Biz bu tabloya bakarak geleceği görmeye ve şehrin bu tablodaki ihtiyaçlarına göre tedbirlerimizi almaya gayret ediyoruz.

Bu anahtar tablo, sadece içmesuyu kaynaklarını değil şehre suyu ulaştırmak için gerekli diğer yatırımları da barındırıyor. İçmesuyu arıtma tesisleri, su kaynaklarının birbiriyle entegrasyonu ve içme suyu ağının sağlıklı bir şekilde işletilmesi, atıksu arıtma tesisleri, atıksu şebekesi için gerekli yatırımlar da yine bu tablonun içindedir.  
Biz İSKİ olarak bütün bu başlıkları aynı anda düşünüyor ve planlıyoruz.

Bugün İSKİ, şehrin gelecek tahminlerine dair doğruluk ve tutarlılığının gerçekleştiğini görmenin özgüveniyle yatırımlarını hayata geçirmektedir. İçmesuyu kaynaklarının şehre kazandırılması, arıtma tesislerinin kapasitelerinin bunun paralelinde artırılması gibi  İdaremizin gerçekleştirdiği yatırımlar geleceğe dair aldığımız tedbirlerin sağlamlığının ve doğruluğunun en büyük ispatıdır.

Nüfusu 15 milyonu aşan İstanbulumuzda günde ortalama 3 milyon m³’e yakın su tüketilmektedir. İstanbulumuzun su ihtiyacı daima artmaktadır. Şehrimizin su yönetiminin taşıdığı risk ise kuraklıktır. Bütün dünyayı etkileyen iklim değişikliği, yağış rejimlerini etkilemekte uzun süreli kuraklık ya da ani ve yoğun yağışlar şeklinde belirmektedir.

Kuraklığın alışıldığı üzere yedi yılda bir değil ardışık yaşanma ihtimaline karşı bugünden tedbir alınması gerekmektedir ve bu tedbirin adı Melen’dir. 1 milyar 77 milyon m³’lük hacmiyle Melen Suyu İstanbul'un suyunun sigortasıdır.  

DSİ tarafından yapımına başlanan ve İstanbul’un uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak olan Melen Barajı’nın inşası sürmektedir. Melen Barajının 2016 yılında tamamlanmasıyla şehrimizin su kaynaklarını iki katına çıkarmış olacağız.

Melen Barajı’ndan temin edilen sudan maksimum düzeyde faydalanabilmek için Melen 3.Aşama kapsamında; 3 m çapında, 162 km uzunluğunda isale hattına başladık. Bu isale hattımızın 105 km’sinin borularını temin ettik, inşaatına başladık. Bu kapsamda yaklaşık 50 bin 200 m boru döşedik. Diğer taraftan 30 bin m³’lük su deposu, terfi merkezi ve boru hattının ihalesini sürdürmekteyiz.

Malumunuz olduğu üzere Avrupa yakasındaki nüfusumuz daha fazla, biz de hali hazırda boğazdaki tünellerimizle Asya yakasından Avrupa yakasına su taşıyoruz.

Melen suyunun Avrupa yakası su temini sistemine entegrasyonunun sağlanması için 4 m çapında tünel içerisine 3 m çapında çelik boru ile toplam 39 km TBM yöntemi ile Kağıthane – Münzevi – Altınşehir– Bahçelievler – Sefaköy hattında içmesuyu tüneli yapılmasını planlamaktayız.

Şehrimizi susuz bırakmamak için geleceğe yönelik su temin projelerimiz devam ediyor. Asya yakasında İsaköy (Osmangazi) ve Sungurlu Barajlarını, Avrupa Yakasında ise Istrancalar’da yeni su kaynaklarını hizmete almak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Az önce suyu, tabiatı bir emanet olarak gördüğümüzden söz etmiştim. Bunun en güzel örneklerinden birini gerçekleştireceğimiz bir projeden söz etmek isterim.  Rezve Deresi’nden (Mutlu Dere) yıllık 235 milyon m³ su almayı planlıyoruz.

Bu kapsamda, oradaki eşsiz tabiata zarar vermemek için 4 m çapında 41 km uzunluğunda bir tünelle suyu taşıyacağız. Zemin etüdü çalışmaları devam eden projemizin tamamlanmasıyla inşaat ihalesine çıkacağız.

Kıymetli Hazirun,

Artan su ihtiyacını karşılamak, sağlıklı ve düzenli bir biçimde İstanbullulara su ulaştırmak için çeşitli ilçelerde su depoları inşa ediyoruz.
Su deposu kapasitesinde 1 milyon 544 bin 580 m³'e ulaştık.  Toplam 158 bin m³ hacminde su depolarının inşaat çalışmalarına devam ediyoruz.

Yine bugünün ve geleceğin su ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni içmesuyu arıtma tesisleri için projelendirme çalışmalarımızı tamamladık. Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde bulunan Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi 500.000 m³/gün kapasiteye göre projelendirildi ve inşaat ihalesi süreci devam etmektedir.

Aynı şekilde 400.000 m³/gün İkitelli 3.Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi projesi tamamlanmış olup inşaat ihalesine en yakın zamanda başlanılacaktır.  Ayrıca, 1.150.000 m³/gün olarak kapasitesi planlanan Cumhuriyet 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisinin de proje ihale süreci başlatılmıştır.

Şimdi sizlere idaremizin klor yönetimine dair yürüttüğü bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Biz artık yeni, online klor ölçüm sistemini hayata geçirmek istiyoruz.   Arıtma tesisinin besleme bölgesindeki depolar ve her depo için şebekenin son noktasına yakın kritik noktalarda klor ölçümleri gerçekleştireceğiz.

Böylelikle şebeke ağı boyunca homojen klor değeri sağlayarak tüketicide tat ve koku memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak istiyoruz.  Bu amaçla gerektiğinde tesis çıkışındaki klor düşürülecek ya da şebekede klorun hedeflenen değerde sağlanamadığı depolarda ilave klorlama yapılacaktır.

İkitelli su besleme bölgesinde pilot uygulama başarılı olarak yürütülmektedir. Projemizi İstanbul geneline uygulamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Su havzalarını korumaya yönelik faaliyetlerimiz çerçevesinde mutlak koruma alanlarını kamulaştırıyoruz. Kamulaştırma oranımız su havzalarında 2004 yılında % 9 iken, 2016 yılı nisan sonu itibariyle % 68 seviyesine yükselmiştir. Planlarımız çerçevesinde ise sene sonunda bu oran % 72 seviyesine ulaşacaktır.

Kamulaştırma rakamları bütçemizde ciddi bir yekûn tutmaktadır. Biz bu külfetten kaçmıyoruz çünkü İstanbuldaki su havzalarını bütün ekolojik çeşitliliği ile korumak istiyoruz. Bu koruma aynı zamanda musluklardan akan suyun kalitesinin de korunması anlamına gelmektedir.  

Biz İdare olarak en ufak vanadan milyonlarca liralık bir ekipmana kadar sahip olduğumuz varlıkları kullanılabilir ömürlerini hesap ederek, gerektiğinde yeni teknolojiye göre değiştiriyor, bakımlarını zamanında yaparak kullanmaya gayret ediyoruz. Çünkü İstanbul'a hizmet veren bir kurum olarak bütün enstrümanlarımızı bozulmadan, arıza yapmadan zamanında değiştirmeyi işletmeci bir kurum olarak ön görmek zorundayız.

Bu çerçevede uzun yıllar hizmet veren Elmalı barajımızda bakım çalışmasına başladık.  Elmalı alt barajı 1907'de,  Elmalı üst barajı ise 1955 yılında işletmeye alınmıştır. Ömrünü tamamlamış mekanik malzemelerinin değişimi, gövde sızdırmazlığının sağlanması, baraj gölü içerisindeki çamurun temizlenmesi, su alma yapısı yapılması ve teressubatın baraj gölüne ulaşmadan tutulması işleri yapılacaktır.

Sağlıklı ve içilebilir kalitedeki içmesuyunu şehrimize ulaştırırken kayıp kaçak oranını asgari seviyeye çekmek için geliştirdiğimiz projeden bahsetmek istiyorum.

İstanbul’da Avrupa ortalamasının üstünde kayıp/kaçak oranı mevcuttur. Projemizde şehre verdiğimiz su ile  faturalandırdığımız suyun gerçek oranlarının net olarak ölçülebilmesini hedefliyoruz. Çalışmalarımıza pilot bölge olarak Sultanbeyli ve Sancaktepe Yenidoğan bölgesi ile başladık.

Debimetre alanları oluşturarak kayıp kaçak durumunu tespit edip müdahale ettik. Sultanbeyli ve Sancaktepe'de yaptığımız bu çalışma sonucunda bölgesel bazda kayıp kaçak oranında yaklaşık % 10 ila 20 arasında azalmalar olduğunu belirledik.

Bütün İstanbul geneline uygulamak istediğimiz bu sistemle şubelerdeki yöneticilerimiz, debimetre ölçüm alanlarından gelen ve otomatik güncellenen verilerle kayıp/kaçak oranlarını inceleyip saha çalışmalarını daha doğru tespitlerle yapabilecek. Bu uygulamamızı İstanbul genelinde yaygınlaştıracağız.

Diğer bir projemiz ise terfi merkezlerimizin entegrasyonu ile ilgili. Bizim halihazırda şehrin her noktasına aynı basınçta su ulaştırmak için terfi merkezlerimiz var. İçmesuyu arıtma tesisinden gelen su , terfi merkezlerindeki depolara ulaşır ve pompalar vasıtasıyla şehre aynı basınçta verilir. Terfi merkezleri arasında bir otomasyon sistemi kurmayı ve bu sistemi SCADA ile entegre hale getirmeyi istiyoruz.

Böylece su yaşı hesabı yaparak terfi merkezlerimizi, pompalarımızı SCADA üzerinden yönetebileceğiz. Daha hassas ölçümler yaparak depoya aldığımız suyu tam olarak kullandıktan sonra doldurmayı, depo mümkün olan seviyede boşaldıktan sonra pompalarımızı tam randımanlı çalıştırmayı planlıyoruz.  Arıtılmış suyu depolarda bekletmeden şehre verebileceğiz hem de pompaları verimli çalıştırmış olacağız. Sistemle şehre su yaşı daha iyi durumdaki suyu ulaştıracağız ve sistem birbiriyle bağlantılı olduğu için arıtma tesislerinin verimliliğine de katkı sağlamış olacağız.

Sayın Başkanım, Saygıdeğer Meclis Üyeleri

Bildiğiniz gibi İstanbulumuzda daha önce hizmete aldığımız pek çok ileri biyolojik atıksu arıtma tesisimiz var. Biz şimdi bu tesislerimize yenilerini ekleme gayretindeyiz. İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyu, park bahçe alanlarının sulanmasında ve sanayide kullanılabilmektedir.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin bu özelliği, tesis çıkış sularının aynı zamanda yeni bir su kaynağı olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Bu tesislerimizde aynı zamanda enerji üretiyoruz. Arıtmanın rutin aşamalarından sonra yakıt olarak kullanılabilen katı nihai ürün ve biyogaz elde ediyoruz.

Hem enerji üretmesi hem de mor şebeke sistemi dediğimiz arıtılmış atıksuyun yeniden kullanılabilmesi, ileri biyolojik tesislerimizin çevre bakımından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle yeni ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin inşasını sürdürürken mevcut ön arıtma tesislerimizi dönüştürme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden 18 milyon 467 bin m³ olmak üzere geçen yıl İstanbul’daki ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinden yaklaşık 21 milyon 438 bin m³  geri dönüşüm suyu elde edildi. Bu rakam İstanbul genelinde tüketilen 1 haftalık su miktarına eşdeğer.

Yatırım programımız dâhilinde Büyükçekmece’deki ön arıtma tesisimizi ileri biyolojik hale dönüştürdük. İnşaatı tamamlanmış  olan Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz, Büyükçekmece ve Çatalca İlçeleri’nde 500.000 nüfusa hizmet verecektir.   

Ayrıca, Silivri, Selimpaşa ve Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin inşaatlarına hızla devam ediyoruz. Kapasitesi 52.000 m3/gün olan Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini, kapasitesi 36.500 m3/gün olan Silivri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini, kapasitesi 70.000 m3/gün olan Selimpaşa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini  bu yaz hizmete alıyoruz.  Bu üç tesisimiz İstanbul’un yazlık beldelerine hizmet verdiği için bölgede deniz suyu kalitesini yükseltmesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir.

Yine sözleşme bedeli 7.480.000,00 Euro olan Çanta, Silivri ve Selimpaşa Derin Deniz Deşarjları inşaatlarını da  tamamladık.

Ataköy 2.Kademe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizin ihale süreci tamamlanmış olup inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Bu tesisimizin var olan kapasitesine 240.000 m³/gün kapasite ilave ederek toplam kapasitesini 600.000 m³/gün'e çıkarmak istiyoruz. Ayrıca bu tesiste 30.000 m³/gün kapasiteli membran ünitesi kurarak arıtılmış suyu yeniden kullanmak maksadıyla bölgedeki sanayi kuruluşlarının ve peyzaj alanlarının su ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz.

Tuzla 2. Kademe Derin Deniz Deşarjı inşaatına başlanmıştır. Tuzla 3. Kademe ve Baltalimanı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi ihale süreci de başlatılmış olup en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca Yenikapı ve Kadıköy ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri için ihale hazırlık çalışmalarına başlanacaktır.

Gümüşdere İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin uygulama projeleri ise tamamlanmıştır.

Atıksu arıtma tesislerimizden çıkan çamurların nasıl değerlendirileceği konusunda da çamur master eylem planı hazırlanmıştır. Bu eylem planı doğrultusunda arıtma tesislerimizden çıkacak çamurların bertarafına yönelik tesislerin kurulması ile alakalı ÇED ve ihale süreci faaliyetlerine  başlıyacağız.

Sadece şehir içinde değil İstanbul’un köylerinde de biyolojik atıksu arıtma tesisleri, atıksu ve yağmursuyu hatları inşa etmekteyiz. Bugüne kadar köylere 883 km atıksu şebekesi ve 2000 km'yi aşkın  içmesuyu şebekesi inşa ettik. Köylerimizde 63 adet atıksu arıtma tesisi ile hizmet vermeye devam ediyoruz. İstanbulumuzun köyleri için 26 yeni tesisimizi de planladık.

Atıksu arıtma tesislerimizin yapımına devam ederken, bir yandan da şehirden topladığımız atıksuları arıtma tesislerine ulaştıracak devasa atıksu tünellerinin inşasını sürdürüyoruz.

Devam eden toplam 47,5 km uzunluğundaki atıksu tünellerinin 34 km’sinin kazısını gerçekleştirdik. 13,5 km’sinin de kazı çalışmaları devam etmektedir.

Sayın Başkanım, Saygıdeğer Meclis Üyeleri

Sel baskınlarının sebep olduğu kayıp ve zararların önlenmesi için öncelikli olarak yerleşim alanlarından geçen derelerde taşkın risk haritaları çıkarıyoruz. Bu haritalara göre sel baskınına sebep olan noktaları belirliyor ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2015 yılında 22 km, 2016 yılı ilk dört ayında 5 km dere ıslahı yaptık. Yıl sonuna kadar inşallah 15 km daha dere ıslahı yapacağız.

2004 yılından bugüne İSKİ olarak 110 km dere ıslahı gerçekleştirdik. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul’da toplam 460 km dere ıslahı gerçekleştirdik.

Bizim medeniyetimize mühür vuran anlayışlardan biri "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesidir.  Biz de insanımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret ediyoruz.

Bütün abonelik başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. İmza gerektiren işlemleri vatandaşa evraklarını götürerek gerçekleştiriyoruz ve imzasını abonenin mahallinde alıyoruz. Ayrıca 30 adet şubemizde abonelerimize İSKİ ile ilgili bütün işlemleri sunuyoruz. Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Kartal  ilçelerinde vatandaşımızın işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için hizmet vereceğimiz binalarımızın projeleri devam etmektedir.

Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri

Su yönetimi, aynı zamanda ekonomik anlamda bir kaynak yönetimidir. Bu nedenle enerji giderlerimizi düşürmek için geliştirdiğimiz iki projeden bahsetmek istiyorum. İlki rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmamız.

Bildiğiniz gibi baraj havzalarımızı kirlilikten korumak için mutlak alanları kamulaştırıyoruz ve artık buralardaki geniş araziler üzerinde bulunan hava koridorlarından enerji üretmek istiyoruz. Bu alanlarda rüzgâr türbini inşa ederek ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi kendimiz üreteceğiz. Bu konuyla ilgili fizibilite çalışmalarımızı tamamladık.

Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki barajlara, arıtma tesislerine ve isale hatlarına yakın bölgelerde araştırmalar yaptık. Örneğin Terkos Gölü çevresinde mutlak koruma alanı içerisinde kalan bölümde arazi çalışması gerçekleştirdik. 25 MW’lık bir rüzgar tarlası için model çalışmaları yaptık ve türbinlerin yerini belirledik. Projemiz hazır, gerekli izinlerin alınmasının ardından projemizi hayata geçireceğiz.

Melen isale hattı üzerinde faaliyete geçirmeyi düşündüğümüz projemiz ise dünyaya örnek olacak enerji projesi olma özelliğini taşıyor. Melen suyunu İstanbul’a ulaştırmak için 189 km uzunluğunda bir isale hattı inşa etmiştik.

Şimdi de hattın güvenliği için yapılaşmaya kapalı olan bu alanda rüzgar enerjisi elde etmek için değerlendirmek istiyoruz. Yani İSKİ olarak inşallah hem Melen’den su taşımış hem de bu hat üzerinde enerji üreterek ülkemize katkı sağlamış olacağız.  Melenle birlikte Istrancalar ve Darlık'ta da enerji ölçüm işi ihale edilmiştir.  

Tesislerimizde bulunan havuzların üzerleri, çatılar ve çevredeki uygun arazilerden de güneş enerjisi elde etmek için çalışmalar yürütüyoruz. Yakında İkitelli Arıtma Tesislerimizde güneş ışınımı ölçümleri tamamlanacaktır. Bu ölçüm sonuçları ile tesislerimizin güneş enerjisi potansiyelini öğreneceğiz ve buna göre güneş santralleri kuracağız.

Ülkemiz ve İstanbulumuz adına gururla ifade etmek isterim ki enerji alanındaki çalışmalarımız bunlarla sınırlı değildir. İSKİ olarak artık yüzer güneş enerjisi sistemleri üzerine de çalışmalara başlamak istiyoruz.

Yüzer güneş enerjisi sistemleriyle hem üstü kapatıldığı için su kaynağında buharlaşma azalmakta hem de güneş enerjisi panelleriyle enerji üretilmektedir. Biz şimdi bu teknolojinin İstanbul’un su kaynaklarında uygulanabilirliğini ölçmek ve fayda-maliyet analizleri yapmak için çalışmalara başladık ve ihale aşamasına geldik.   

Sayın Başkanım, Kıymetli meclis üyeleri

Şimdi de sizlere su kalitesiyle ilgili yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarından bahsetmek istiyorum. İlk projemiz Ömerli'de. Ömerli Barajına mansaplanan dereler üzerinde suni sulak alan sistemleri projelendireceğiz. Bu çalışmamızla sudaki kirleticileri doğal arıtma sistemleri ile arıtmayı, böylece Ömerli Barajında ham su kalitesini artırmayı amaçlıyoruz.
Saz, kamış, su mercimeği, su sümbülü gibi saçak köklü sucul bitkilerin kullanıldığı yapay sulak alan sisteminde bitkiler suyu kirleten azot, fosfor  ve karbonu tüketerek beslenirken, havadan aldığı oksijeni de kökleri vasıtasıyla suya ileterek arıtma işlemini gerçekleştirmiş olmaktadır.
Çalışmalara ilk olarak Büyükgöl (Topçayırlar) Deresi ile başlanmış olup, proje çalışmaları devam etmektedir.

Su kalitesine yönelik diğer projemiz ise mikrokirleticilerle ilgili. Mikrokirleticiler, organik iz element veya metallerin genel adı olup, su kaynaklarını ve sudaki canlı hayatını olumsuz etkilemektedirler.

Mevcut arıtma sistemleri ile kısmen arıtılan veya hiç arıtılmadan alıcı ortama verilen bu kirleticiler su kaynaklarının, denizlerin ve yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. İdaremiz, TÜBİTAK ile gerçekleştireceği proje ile mikrokirleticilerin çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturabileceği potansiyel risklerin tespitine dair bilimsel veriler elde edecektir. Bu çalışmanın daha önce ülkemizde bu ölçekte yapılmayan bir çalışma olduğunu ayrıca belirtmek isterim.

Bu projemiz çerçevesinde; atıksu arıtma tesislerinde "Öncelikli Madde" profillerini belirlemek için dokuz ayrı istasyonda izleme yapmaktayız. Projenin ilk altı aylık çalışma sürecini bitirdik, Ocak 2017 itibarıyla da  tamamlamayı hedefliyoruz.

Tat ve koku kalitesinde iyileşme sağlamak için diğer projemiz ise aktif karbonla alakalı. Aktif karbon uygulaması ileri bir arıtma yöntemi. Biz bu konuyla ilgili bir ar- ge çalışması başlattık. İçmesuyu arıtma tesislerinde aktif karbonun seçimi ve işletme koşullarının belirlenmesi amacıyla testler gerçekleştireceğiz.

Ne mutlu bize ki İdaremiz alanındaki bilgi ve tecrübesi çokça takip edilen bir kurum. Biz de bilgi birikimimizi daha sistematik, daha faydalı olacak şekilde sunabilmek için yeni bir proje hazırladık. Bu çerçevede İkitelli'de sosyal tesisimizi yerli ve yabancı paydaşımız su idarelerine yönelik bir eğitim akademisi haline getiriyoruz.  İçmesuyundan atıksuyuna bizim bütün birikimimizi örneklerle paylaşabileceğimiz bir alan inşa edeceğiz inşallah.  

Bütün bu teknik faaliyet ağırlıklı işlerimizi yürütürken sosyal sorumluklarımızı da unutmuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Okul gezileri, su tasarrufu bilinci sunumları, lise ve ortaokullara yönelik düzenlediğimiz yarışmalara bu yıl yeni bir proje ekledik. Ülkemizde ilk defa uygulanan "İşte Benim Tesisim" maket projesi hazırladık. Bu proje ile müfredattaki çevre bilinci konularına görsel destek sağladık.

Kıymetli hazirun,

2015 yılı yatırım tutarımız 1 milyar 690 milyon 637 bin TL tutarındaki yatırım öngörümüzün 1 milyar 518 milyon 457 bin 997 TL'sini gerçekleştirdik. Yani yaklaşık % 90 oranında bir gerçekleşme sağlamış olduk. Bu gerçekleşme oranı şunu göstermektedir; biz İSKİ olarak gerçekçi, uygulanabilir, İstanbulumuzun ihtiyaçları çerçevesinde yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

Bu yıl ise toplam 1 milyar 567 milyon 531 bin 750 TL tutarında yatırım yapmayı planlıyoruz.

Sözlerime son verirken, sizleri bütün İSKİ ailesi adına yeniden selamlıyorum. Başta sayın başkanımız Kadir Topbaş beyefendiye olmak üzere her birinize, kullanacağınız irade ile su hizmetine yapacağınız katkı ve destek nedeniyle şükranlarımı sunuyorum.