Eşkinoz Deresi Ambarlı Arıtmada

28.12.2015
Test çalışmalarına başlayan Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne Eşkinoz Deresi'nin bağlantısı da yapıldı.

Küçükçekmece Gölü'ne dökülen Eşkinoz Deresi'nin arıtma tesisine gönderilmesiyle birlikte dere vasıtasıyla göle dökülen atıksuların da önüne geçilmiş olunuyor.

Marmara Denizi, Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Havzası'nı kapsayan Ambarlı Çevre Koruma Projesi'nin önemli adımlarından birisi olan 3600 mm çapındaki Ambarlı Atıksu Tüneli'ne, Eşkinoz Deresi önünde inşa edilen su alma yapısıyla bağlantı yapıldı. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin test çalışmalarına başlamasıyla birlikte Eşkinoz Deresi, Ambarlı Tüneli vasıtasıyla arıtma tesisine yönlendirildi. Bu sayede Küçükçekmece Gölü'nün en önemli kirlilik kaynağı önlenmiş oldu.