Cansuyu Haliç'e Can Verdi

28.12.2015
1990’lı yıllarda hiçbir canlı türünün yaşamadığı, bilim adamlarının dolgu yapılarak yeşil alan haline getirilmesini teklif ettiği Haliç, adeta bir ölüdeniz haline gelmişti. 1997 yılından itibaren hayata geçirilmeye başlanan Çevre Koruma Projesi meyvelerini 1999 yılında vermeye başlamış ve Haliç o tarihten itibaren tekrar canlanmaya başlamıştır.

1990’lı yıllarda hiçbir canlı türünün yaşamadığı, bilim adamlarının dolgu yapılarak yeşil alan haline getirilmesini teklif ettiği Haliç, adeta bir ölüdeniz haline gelmişti. 1997 yılından itibaren hayata geçirilmeye başlanan Çevre Koruma Projesi meyvelerini 1999 yılında vermeye başlamış ve Haliç o tarihten itibaren tekrar canlanmaya başlamıştır.

Haliç için hayata geçirilen 758 milyon dolarlık Çevre Koruma Projesi ve 2012 yılında hizmete alınan “Boğazdan Haliç’e Can Suyu Projesi” ile İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e her gün 260 bin metreküp deniz suyu pompalama imkanı sağlanmış ve projenin faydaları Haliç’te bilimsel olarak görülmeye başlanmıştır.

44 milyon TL’lik yatırımla 2.2 m çapında ve 4990 m uzunluğunda inşa edilen tünel sayesinde Sarıyer’den Haliç’e bugüne kadar (2014 yılı Mart ayına kadar) toplam 60,5 milyon metreküp deniz suyu ulaştırılmıştır.

“Boğazdan Haliç’e Can Suyu Projesi”nin Haliç’te oluşturduğu değişim İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nün yaptığı deniz suyu kalitesi ve biyolojik tür araştırması ile bilimsel olarak ortaya konmuştur.

Araştırma sonuçlarına göre Haliç’te;

- Çözünmüş oksijen miktarının her noktada arttığı
- Kolibasili oranının bir çok noktada 100’ün altına düştüğü ve
- 47 farklı balık türüne ait yumurta ve lavra bulunduğu tespit edilmiştir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’nin yatırımlarıyla Haliç her geçen gün daha temiz ve daha canlı günlerine kavuşmaya devam etmektedir. 


 HALİÇ'TE (1999-2013) YUMURTA VE/VEYA LARVASI BULUNAN TÜRLER
1 Yalancı Dil (Arnoglossus kessleri) 25 Has Kefal (Mugil cephalus)
2 Gümüş (Atherina sp) 26 Mavi Kefal (Mavraki) (Chelon labrosus)
3 Benekli Horozbina (Blennius ocellatus) 27  Rus Kefali (Mugil so-iuy)
4 Horozbina (Belenius sp) 28  Barbun (Mullus barbatus)
5 Küçük Dil (Buglasidium luteum) 29  Pisi (Platichthyes flesus)
6 Üzgün (Callionymus lyra) 30  Lüfer (Pomatomus saltator)
7 Üzgün (Callionymus maculatus) 31  Palamut (Sarda sarda)
8 Taraklı Çırçır (Ctenolabrus rupestris) 32  Sardalya (Sardina pilchardus)
9 Levrek (Dicentrarchus labrax) 33  Eşkina (Scianea umbra)
10 İspari (Diplodus annularis) 34  Uskumru (Scomber japonicus)
11 Karagöz (Diplodus sp) 35  Uskumru (Scomber scombrus)
12 Karagöz (Diplodus vulgaris) 36  İskorpit (Scorpaena porcus)
13 Hamsi (Engraulis encrasicolus) 37  Benekli Hani (Serranus hepatus)
14 Gelincik (Gaidropsarus mediterraneus) 38  Dil (Solea solea)
15 Kömürcü Kayası (Gobius niger) 39  Iskarmoz (Sphyraena sphyraena)
16 Kaya (Gobius pagenellus) 40  İzmarit (Spicara maena)
17 Kaya (Gobius sp) 41  Çaça (Sprattus sprattus)
18 Kum (Gynammodytes cicerelus) 42  Çırçır (Symphodus tinca)
19 Denizatı (Hippocampus ramulasus) 43  İstavrit (Trachurus meditterraneus)
20 Sıcrayan Kefal (Liza saliens) 44  Trakonya (Trachinus draco)
21 Mezgit (Merlangius merlangus) 45  Kırlangıç (Trigla sp)
22 Berlam (Merluccius merluccius) 46  Kurbağa Balığı (Uranuscopus scaber)
23 Lekeli Dil (Microchirus variegatus) 47  Deniz İğnesi (Syngnathus acus)
24 Altınbaş Kefal (Mugil (Liza) auratus)