ATIKSULAR DÖNÜŞÜYOR, YENİ KAYNAK ELDE EDİLİYOR

30.11.2016 İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İstanbul’da hizmete alınan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri ile geri dönüşüm ve enerji noktasında önemli kazanım elde edildiğini söyledi.

 

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İstanbul’da hizmete alınan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri ile atıksuların çevreye zarar vermeyecek düzeyde arıtıldığını, arıtma işlemi sırasında ve sonrasında gerek atıksuların tekrar kullanımı gerekse enerji elde edilmesi noktasında önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Fatih Turan, ileri derecede arıtma işlemi yapan tesislerin arıtma sırasında elde edilen çamurlardan enerji üretebildiğini, bu enerjinin tesis ihtiyaçlarında kullanıldığını, tesisin arıtma çıkış sularının ise çevre sulama ve sanayide kullanabildiğini söyledi.

Turan, arıtılan atıksuların ise Pendik’ten Bostancıya kadar olan tüm sahil şeridinde rekreasyon alanlarının sulamasında kullanıldığını, bölgedeki fabrikalara ise tesis çalışma suyu olarak verildiğini ifade etti.  Ayrıca elde edilen çamurdan doğal gübre üretildiğini de sözlerine ekledi.

Fatih Turan, elde edilen bu kazanımın gerek su kaynaklarından daha az su çekilmek suretiyle tasarruf sağladığını, gerekse elde edilen enerji ve gübre ile ülke kaynaklarına katkı sağladığını söyledi.