Atıksular Dönüşüyor

28.12.2015
İstanbul'da kullanılmış olan atıksular, hayata geçirilen yatırımlarla dönüşüyor ve tekrar kullanılıyor.

İstanbul'da İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile birlikte atıksu geri kazanım tesisleri de inşa ediliyor. Teknolojik gelişmelere göre inşa edilen bu tesisler sayesinde kullanılan suların bir kısmı arıtıldıktan sonra tekrar kullanılabiliyor.

Yaklaşık 10.700 hektarlık Paşaköy havzasında oluşan atıksuları arıtan günlük 200.000m3 arıtma kapasiteli Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Tesisi'nde inşaa edilen kum filtreleri ve UV (ultra viole) dezenfeksiyon sistemi ile günlük 100.000 m3 arıtılmış atıksu geri kazanılıyor. Geri kazanılan bu su Su Kalite Kontrol Yönetmeliği, Teknik Usuller Tebliği Tablo 4 deki kalite parametrelerine göre 1. Sınıf arıtma suyu sınıfına giriyor. Geri dönüşümü sağlanan sular; çevre belediyelerin yeşil alan sulamalarında, kanal açma ve temizleme çalışmalarında, Paşaköy Arıtma Tesisi proseslerinde ve yeşil alan sulamalarında kullanılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi için Altyapı Hazır

Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yer alan günlük 100.000 m3 kapasiteli terfi merkezi ve 20 km uzunluğundaki iletim hattı sayesinde Tuzla İlçesi'nde yer alan Organize Deri Sanayi Bölgesi'nin de arıtılmış ve dezenfekte edilmiş su ile beslenmesi ve bölgedeki yeşil alanların sulanması da mümkün.

Arıtılan Sularda Balıklar Yaşıyor

Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde tekrar kullanılabilir hale getirilen su ile doldurulan bir akvaryumda, Ömerli Barajı'ndan alınan balıklar yaşıyor.