"İlave Enerji Üretim Çalışmalarımız Sürüyor"

28.12.2015
İstanbul’da düzenlenen ve yaklaşık 50 ülkeden temsilcinin katıldığı Uluslararası Su ve Enerji Kongresi'ndeki (WEX GLOBAL) panele konuşmacı olarak katılan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer, “Tükettiğimiz elektrik enerjisinin bir kısmını tesislerimizde yeniden ürettiğimiz gibi ilave enerji üretim çalışmalarımız da devam etmektedir” dedi.

İstanbul’da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Su ve Enerji Kongresi’nde İSKİ’yi temsil eden Genel Müdür Yardımcısı Selami Taşer, düzenlenen panelde İstanbul’da suyun yönetimi, arıtma tesisleri ve enerji kullanımı konularıyla ilgili katılımcılara konuşma yaptı. Konuşmasında İstanbul’daki suyun yönetiminin ve su yollarının tarihsel gelişimi ile ilgili bilgiler veren Taşer, özellikle tesisler ve bu tesislerin faaliyetini sağlayan enerji üretimi ve tüketimine vurgu yaptı. Selami Taşer konuşmasına şöyle devam etti; "İSKİ tesislerimiz bünyesinde 2014 yılı içinde yıllık 1 milyar 270 milyon kWh’lık enerji tüketilmiştir. Su ihtiyacını şehrin içindeki kaynaklardan temininin yanı sıra şehrin gelişmesi ve büyümesi neticesinde ihtiyacın artması sebebiyle şehir dışındaki kaynaklara da yönelme zorunluluğu doğmuştur. Batıda 120 km mesafedeki Istrancalar ile doğuda 189 km mesafedeki Melen Tesisleri’nden şehre su getirilmiş ve getirilmeye de devam edilmektedir. Bu mesafelerden su getirilmesi ve şehrin engebeli bir yapıya sahip olması enerji kullanımının artmasına sebep olmaktadır. Enerji tüketimimize karşılık, tesislerimizde tükettiğimiz elektrik enerjisinin bir kısmını da yeniden üretmekteyiz" dedi.

Ayrıca enerji üretimi konusunda da bilgi veren Selami Taşer, ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde bulunan gaz tribünleri ile bir miktar enerji üretimi gerçekleştirildiği, tesislerden elde edilen biyogaz ile doğalgazın karıştırılarak yakılması suretiyle gaz tribünlerinde elektrik üretildiği, üretilen bu enerjinin de tesislerimizde tekrar tüketilebildiği ve üretim esnasında ortaya çıkan ısı ile de atılım çamurlarının kurutularak susuzlaştırıldığını ifade etti.

İSKİ bünyesinde araştırma, geliştirme ve verimlilik çalışmalarının sürekli izlendiği bilgisini de veren Taşer, İSKİ’nin enerji sektörüne ve enerji üretimine ne kadar önem verdiğinin altını çizdi.