9 Ülkeden Araştırmacılar İSKİ'de

07.10.2016

TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi (MAM) koordinesi’nde, "Uluslararası Gelişmekte Olan Ülkelerde Su Yönetimi Projesi" kapsamında ülkemizde bulunan 9 ülkeden 40 kişilik araştırma grubu Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

Brezilya, Mısır, Etiyopya, Almanya, Ürdün, Fas, Nijerya, Tunus ve Vietnam’dan lisanüstü eğitimini veya doktorasını tamamlamış 40 araştırmacı, İSKİ’nin atıksu arıtma teknolojilerini incelemek ve tecrübelerinden istifade edebilmek gayesiyle Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne geldi.

Tesiste uzmanlar ve mühendisler tarafından atıksuların toplanma süreci, arıtma sistem ve teknolojileri ile çıkış suyu kalitesi hakkında heyete bilgi verildi.

Bilgilendirme toplantısının ardından heyet, arıtma tesisini gezdi.