6 Bin Çalışana Eğitim

28.12.2015

İSKİ’de görev yapan 6 bin çalışana İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

İçmesuyu Arıtımı ve Dağıtımı - Atıksu Arıtımı ve dere ıslahı gibi İSKİ’nin farklı birimlerinde çalışan ve görevi sebebiyle çok tehlikeli işler sınıfında vazife yapan personellere “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi veriliyor.

15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde düzenlenen eğitimler kapsamında 2014 yılının ilk 5 ayında toplam 6 bin çalışana eğitim verildi.

Aksaray Eğitim ve Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve toplamda 16 saat süren eğitimler, İSKİ Sağlık ve İş Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İBB İtfaiye Daire Başkanlığı’nın uzman eğitmenleri tarafından veriliyor.

Eğitimlerde ;
- Çalışma mevzuatı,
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
- İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
- İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
- Elle kaldırma ve taşıma,
- İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
- Ekranlı araçlarla çalışma,
- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
- İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
- Güvenlik ve sağlık işaretleri,
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
- Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
- Meslek hastalıklarının sebepleri,
- Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
- İlkyardım
- İşyeri temizliği ve düzeni,
- Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
- Tahliye ve kurtarma konularında eğitim veriliyor.