3. İstanbul Su Forumu

28.12.2015
3.İstanbul Su Forumu Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye Su Enstitüsü tarafından organize edilen, Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İSKİ - Dünya Su Konseyi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi 13 farklı kurumun desteklediği 3.İstanbul Su Forumu yerli ve yabancı çok sayıda uzman ve akademisyenin katılımıyla 27-29 Mayıs 2014 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Her 3 yılda bir düzenlenen forumun bu yıl ki ana teması "Su Güvenliği ve Suyun Hukuki Yönleri’ydi.

Forum kapsamında;

- Su Güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri;
- İstanbul Su Mutabakatı
- Su Yönetişiminin Farklı Seviyelerde ve Bölgelerde Uygulanabilirliği
- Uluslar arası Su Hukukunda Su Kaynaklarının Korunması
- Su – Gıda – Enerji - Ekoloji Bağıntısı: Etkileşim Nasıl Sağlanır - Sınıraşan sular ve işbirliği
- Kaynak Yönetiminde Kentsel Su yönetimine Doğru: yeni Paradigmalar
- Ulusal Su Hukuku: Mukayeseli Bakış - İklim: Ne Değişti ve
- Su ve Hıfsızzıhha Hakkı konularında paneller düzenlendi.

3.İstanbul Su Forumu, İSKİ’nin İkitelli İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nde gerçekleştirilen teknik gezilerin ardından sona erdi.