Yenikapı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

İşe Başlama Tarihi: 11 Nisan 2018

İnşaatın Amacı:

Yenikapı Atıksu Toplama Havzasındaki atık suları arıtan mevcut ön arıtma tesisini biyolojik yöntemlerle arıtmak.

İnşaatın Özellikleri:

Proje kapsamında mevcut ön arıtma tesisi 450.000 m3/gün kapasiteli biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülecektir.

Mevcut Durum:

Şantiye kurulum ve mobilizasyon çalışmaları tamamlanmış olup Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.