Üsküdar 'Horhor Çeşmesi' Restorasyonu

İşe Başlama Tarihi: 17 Ağustos 2018

İşin Bitiş Tarihi: 13 Şubat 2019

İşin Amacı:

Üsküdar Horhor Çeşmesi'nin restore edilmesi.  

İşin Özellikleri:

Üsküdar 'Horhor Çeşmesi' Restorasyonu işi, İstanbul 6 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayladığı restorasyon projesine uygun olarak; çeşmenin tarihi dokusu korunacak şekilde restore edilerek, çeşme aktif hale getirilecektir.

Mevcut Durum:

Horhor Çeşmesi’nin arka cephesi horasan harcı ile sıva yapıldı.

Hazne içi raspa yapılıp horasan harcı ile sıvandı. Küfeki taşından harpuşta kesimi yapılıp tamamlandı.

Yalaklar aslına uygun olarak mermerden yapılıp yerine takıldı.  

Seramik panodaki çiniler sağlamlaştırıldı.