Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3.Kademe İnşaatı

Başlama Tarihi: 09 Mart 2018

İşin Muhtevası: Mevcut tesise ek olarak 400.000 m3/gün kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma Tesisi inşa edilmesi.

Sağlayacağı Faydalar: Tuzla Havzası’nın atık su kapasitesinin artması sebebiyle gelecekteki ihtiyaca binaen mevcut arıtma tesisinin kapasitesi artırılarak ilave 1.600.000 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştırılması sağlanacaktır.

Mevcut Durum: İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Mekanik ve elektrik ekipman temin süreçleri devam etmekte olup montaj çalışmalarına başlanmıştır.