Su Kemeri Restorasyonu 3 İşi – Bozdoğan Kemeri

İşe Başlama Tarihi: 28 Aralık 2018

İşin Amacı:

Fatih İlçesi, Kalenderhane ve  Zeyrek Mahallesinde bulunan ve Halkalı Su Yolları’na ait olan Tarihi Bozdoğan Kemeri’nin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan projeler ve raporlar doğrultusunda yapıdaki statik problemlerin, hasarların tespit edilerek giderilmesi ve mevcudiyetine devam ettirilmesi için restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

İşin Özellikleri:

Kaynaklarda 917 metre uzunluğunda olduğu belirtilen ortalama 28 metre yüksekliğindeki tarihi Bozdoğan Kemeri’nin, 591 metre süreklilik gösteren kısmının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları ile ilgili 660 No’lu  İlke Kararlarına uygun şekilde orijinal yapı taşları ve malzemelerine sadık kalınarak onarımının yapılması.

Mevcut Durum:

 • Genel temizlik yapılması, kemer gözlerinde bulunan çöp, moloz vb. atık altında kalmış bölgelerinin İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları denetiminde temizlenerek ortaya çıkarılmasına devam edilmektedir.
 • Ortaya çıkan bulguların rölöve projesine işlenmesine devam edilmektedir.
 • Proje kapsamında öngörülen ve yapısal boşluk olan bölgelerde dolgu uygulamasına devam edilmektedir.
 • Yapı yüzeyinde, atmosferik etkilerden ve diğer nedenlerden (ateş yakma vb…) oluşan katman ve kirliliklerin temizlenmesine devam edilmektedir.
 • Çimento içerikli, mukavemetini kaybetmiş derzlerin yenilenmesine devam edilmektedir.
 • Özgün sıvalı ve derzli bölümlerin mikroenjeksiyon ile sağlamlaştırılarak konsolidasyonu uygulamasına devam edilmektedir.
 • Konservasyon çalışması kapsamında, taşlarda oluşan çatlakların onarılmasına, su tuzağı oluşturan boşluların taşa uygun renk ve dokuda uzman konservasyon ekibi tarafından doldurulmasına devam edilmektedir.
 • Yapıda yüzeyinde ve içinde bulunan otsu ve odunsu bitkilerin temizliğine devam edilmektedir.
 • Kemer üstü capping uygulaması için döşeme detayına uygun olarak eğim şapının yapılması
 • Kemer üstü döşemede döşeme detayına uygun olarak pomza taşı ile dolgu yapılması
 • Medrese cephesinde süloğlu ocağından getirilen taşlar ile moloz taş duvar örülmesi
 • Çelik iş iskelesi kurulması
 • Kemer cephesinde örülen duvarın en üst kotunda bulunan taşların paslanmaz çelik çubuklar ile ankraj yapılması.
 • Düşük basınçlı kontrollü kumlama yapılarak yüzey temizliği çalışmaları devam etmektedir.