Su Kemeri Restorasyonu 1 İşi - Uzun Kemer

İşe Başlama Tarihi: 24 Aralık 2018

İşin Amacı:

Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesinde bulunan ve Kırkçeşme Su Yolları’na ait olan ve halen faaliyetini sürdüren Tarihi Uzun Kemer’in  ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan projeler ve raporlar doğrultusunda yapıdaki statik problemlerin, hasarların tespit edilerek giderilmesi ve faaliyetine devam ettirilmesi için restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

İşin Özellikleri:

711 metre uzunluğunda 25 metre yüksekliğindeki tarihi Uzun Kemer’in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları ile ilgili 660 No’lu  İlke Kararlarına uygun şekilde orijinal yapı taşları ve malzemelerine sadık kalınarak onarımının yapılması.

 

Mevcut Durum:

  • Yapının oturduğu zeminde yükseklik ve mimari farklılıkların gözlendiği alanlarda kurul kararı doğrultusunda İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları denetiminde bilimsel temel araştırma kazıları yapılmış olup, devam etmektedir.
  • Ortasından geçen kara yolu sebebi ile 1.Bölge ve 2. Bölge olarak iki kısma ayrılan yapının 1.Bölge üst kısmında yapılan fundalık temizliklerinde toprak altından çıkan 39 mt uzunluğundaki moloz taş duvar kısımları itinalı olarak temizlenmiş olup, restorasyon projesinde yer almayan bu kısmın rölöve projeleri hazırlanmış olup, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmaları devam etmektedir.
  • Yapının etrafına çelik platform ve iş iskeleleri kurularak yüksekte çalışma koşulları sağlanmıştır.
  • 1.Bölge kısmında 208 mt uzunluğundaki moloz taş duvarda sırası ile, otsu ve odunsu bitki temizliği yapılmış, çimento sıvalar sökülmüş, oyuklanmanın, derz boşalmanın ve taş kayıplarının olduğu alanlarda çürütme ve cebeci taşı ile tümleme imalatları yapılmış, temizlenerek derz uygulaması yapılmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.
  • 1.Bölge kısmında moloz taş duvarlarda yapısal güçlendirme amaçlı enjeksiyon uygulamasına başlanmış olup, devam etmektedir.
  • 1.Bölge kısmında moloz duvar üzerinde bulunan su galerisi üzerinde yapının mevcut düşmekte olan, özelliğini yitirmiş harpuşta kaplamaları yerinden kaldırılarak, galeri üzeri moloz tonoz örgüsünde tamiratlar yapılmış, kayıp olan harpuşta kaplamaları yerine traverten silmeler ve farisi kaplamalar detayına uygun olarak yerine konulmuş olup, devam etmektedir.
  • 1.Bölge moloz taş duvarın bittiği kemerli kısımlarda bosajlı taşlarda özelliğini yitirmiş taşlar belirlenerek bu taşlarda çürütme yapılarak yerine yeni işlenen bosajlı taşların konulmasına başlanmış olup, devam etmektedir.
  • Yapının en üst kısmında yer alan su galerisi içine girilerek temizlik yapılmış olup devam etmektedir.