Su Kemeri Restorasyonu 1 İşi - Uzun Kemer

İşe Başlama Tarihi: 24 Aralık 2018

İşin Amacı:

Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesinde bulunan ve Kırkçeşme Su Yolları’na ait olan ve halen faaliyetini sürdüren Tarihi Uzun Kemer’in  ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan projeler ve raporlar doğrultusunda yapıdaki statik problemlerin, hasarların tespit edilerek giderilmesi ve faaliyetine devam ettirilmesi için restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

İşin Özellikleri:

711 metre uzunluğunda 25 metre yüksekliğindeki tarihi Uzun Kemer’in, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları ile ilgili 660 No’lu  İlke Kararlarına uygun şekilde orijinal yapı taşları ve malzemelerine sadık kalınarak onarımının yapılması.

 

Mevcut Durum:

 • Yapının oturduğu zeminde yükseklik ve mimari farklılıkların gözlendiği alanlarda kurul kararı doğrultusunda İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları denetiminde bilimsel temel araştırma kazıları yapılmış olup, arkeolojik bulgu rölöveleri ve jeoradar çalışmaları devam etmektedir.
 • Ortasından geçen kara yolu sebebi ile 1.Bölge ve 2. Bölge olarak iki kısma ayrılan yapının 1.Bölge üst kısmında yapılan fundalık temizliklerinde toprak altından çıkan 39 mt uzunluğundaki moloz taş duvar kısımları itinalı olarak temizlenmiş olup, restorasyon projesinde yer almayan bu kısmın rölöve projeleri hazırlanmış olup, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmaları devam etmektedir.
 • Yapının etrafına çelik platform ve iş iskeleleri kurularak yüksekte çalışma koşulları sağlanmıştır.
 • 1.Bölge kısmında 208 mt uzunluğundaki moloz taş duvarda sırası ile, otsu ve odunsu bitki temizliği yapılmış, çimento sıvalar sökülmüş, oyuklanmanın, derz boşalmanın ve taş kayıplarının olduğu alanlarda çürütme ve cebeci taşı ile tümleme imalatları yapılmış, temizlenerek derz uygulaması yapılarak Baş Taşı ile 2. Kırılma arası çalışmalar tamamlanmıştır.
 • 1.Bölge Baş Taşı ile 2. Kırılma noktası arası moloz taş duvarlarda yapısal güçlendirme amaçlı enjeksiyon uygulaması tamamlanmıştır. 2. Kırılma ile K1 Kemeri arası Mansap cephesi ile K1-K8 Kemerleri arası 1. kat enjeksiyon uygulaması tamamlanmıştır.
 • 1.Bölge kısmında moloz duvar ve K1-K8 üzerinde bulunan su galerisi üzerinde yapının mevcut düşmekte olan, özelliğini yitirmiş harpuşta kaplamaları yerinden kaldırılarak, galeri üzeri moloz tonoz örgüsünde tamiratlar yapılmış, kayıp olan harpuşta kaplamaları yerine traverten silmeler ve farisi kaplamalar detayına uygun olarak yerine konulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir.
 • 1.Bölge moloz taş duvarlarda düşük basınçlı kontrollü kumlama yapılarak yüzey temizliği yapılmıştır. 1. Bölge K1-K8 Kemerleri Mansap cephesi düşük basınçlı kontrollü kumlama yapılarak yüzey temizliği yapılmış olup, Menba cephesi kumlama çalışmaları devam etmektedir.
 • 1.Bölge moloz taş duvarın bittiği kemerli kısımlarda bosajlı taşlarda özelliğini yitirmiş taşlar belirlenerek bu taşlarda çürütme yapılarak yerine yeni işlenen bosajlı taşların konulmasına başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
 • K1-K8 Kemerleri arası Çelik Platform İskelenin Montaj çalışmaları devam etmektedir.
 • Konservasyon ve Konsolidasyon çalışmaları kapsamında, 1. Bölge Kemer gözleri tonoz yüzeylerde kalker temizliği ve tuz alımı çalışmalarına devam edilmektedir.
 • 2. Bölge 80 mt. uzunluğundaki moloz taş duvarda çalışma iskeleleri kurulmuş, otsu ve odunsu bitki temizlikleri yapılmış olup, oyuklanma, derz boşalması ve taş kayıpları olan alanlarda çürütme ve tümleme çalışmalarına devam edilmektedir.