Paşaköy Atıksu Havzasına Atıksu ve Yağmursuyu Hatları

İşe Başlama Tarihi: 06 Eylül 2016

İşin Bitiş Tarihi: 05 Eylül 2019

İnşaatın Amacı:

Derelerin mevcut kesitlerinin yeniden düzenlenerek sel riskini ortadan kaldırmak; atıksuların şebeke hatları ile atıksu kollektörlerine iletilip, kollektörler vasıtası ile arıtma tesislerine yönlendirilmesi; atıksuların dere ve yağmusuyu hatlarından ayrıştırılması; yağmusuyunun ızgaralar vasıtası ile yağmursuyu hatlarıyla derelere ulaştırılması; derelerin kontrollü olarak havzalarda toplanması.

İnşaatın Özellikleri:

İstanbul İli Asya Yakası Paşaköy Atıksu Havzasında bulunan Sancaktepe, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Maltepe İlçelerinde 11.000 metre dere ıslahı, 300-2.600 mm çapları arasında yaklaşık 50.000 metre beton/betonarme boru ile atıksu ve yağmursuyu kanalı inşaatı yapılması ve bu imalatlara ait bacalar, parsel baca bağlantısı, yağmursuyu ızgara bağlantıları ve yol üst yapısı işleri yapılması.

Mevcut Durum:

Çalışmada fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90'dir.