Müteferrik Boru İtme İnşaatı

İşe Başlama Tarihi: 18 Nisan 2016
 
İşin Bitiş Tarihi: 16 Nisan 2020
 
İnşaatın Amacı:
İstanbul İlinin Asya-Avrupa Yakalarında 1400 ve 1800 mm iç çaplarında yaklaşık 7.530 metre boru itme, 300-600 mm iç çaplarında 12.000 metre HDPE boru çekme, 300-1800 mm iç çaplarında 8.500 metre atıksu ve yağmursuyu kanalı imalatının yapılması.
 
 
İnşaatın Özellikleri:
Karayolu, demiryolu güzerğahlarında açık kazı yapılması mümkün olmayan dere geçişleri ile meskun mahalın yoğun olduğu yerlerde teknolojik kazı yöntemleri kullanılarak boru itme ve boru çekme metodları ile imalatlarının yapılması
 
Mevcut Durum:
Çalışmada fiziki gerçekleşme oranı yüzde 36'dır.