Müteferrik Boru İtme İnşaatı

İşe Başlama Tarihi: 18 Nisan 2016

İşin Bitiş Tarihi: 16 Nisan 2020

İnşaatın Amacı:

İstanbul İlinin Asya-Avrupa Yakalarında 1400 ve 1800 mm iç çaplarında yaklaşık 7.530 metre boru itme, 300-600 mm iç çaplarında 12.000 metre HDPE boru çekme, 300-1800 mm iç çaplarında 8.500 metre atık hakaasu ve yağmursuyu kanalı imalatının yapılması.

İnşaatın Özellikleri:

Karayolu, demiryolu güzergahlarında açık kazı yapılması mümkün olmayan dere geçişleri ile meskun mahalin yoğun olduğu yerlerde teknolojik kazı yöntemleri kullanılarak boru itme ve boru çekme metodları ile imalatlarının yapılması

Mevcut Durum:

Çalışmada fiziki gerçekleşme oranı yüzde 39'dur.