Melen Havzası Çevre Koruma Projesi Kapsamında Müteferrik Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanal İnşaatı

Başlama Tarihi: 03 Eylül 2018

İşin Muhtevası: İş kapsamında 4 adet 2.500 m3/gün (Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Kaynaşlı) ve 1 adet 9.000 m3/gün (Akçakoca) membran prosesli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve 72.600 m atık su şebeke hattının yapılması

Sağlayacağı Faydalar: Tesislerin tamamlanması ile birlikte İstanbul’a su temin edilecek olan Melen Nehrinin iyileştirilmesi ve korunması sağlanacaktır.

Mevcut Durum:

●1 adet 9.000 m3/gün ve 4 adet 2.500 m3/gün kapasiteli MBR prosesli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapımı ve bahse konu atık su arıtma tesislerinin bağlantı ve deşarj hatlarının yapımı planlanmıştır.

●Gölyaka ve Çilimli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaat işlerinin %61’lik kısmı tamamlanmıştır.

●Ø300-800 mm çapları arasında 10.255 m atık su hattı tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.