Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

İşe Başlama Tarihi: 02 Ekim 2017

İnşaatın Amacı:

Baltalimanı Atık Su Toplama Havzasındaki atık suları arıtan mevcut ön arıtma tesisini biyolojik arıtma tesisine dönüştürmek.

İnşaatın Özellikleri:

Proje kapsamında mevcut ön arıtma tesisi 600.000 m3 / gün kapasiteli biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülecektir.

Mevcut Durum:

Projelendirme çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Mekanik ve elektrik ekipman temin süreçleri devam etmekte olup montaj çalışmalarına başlanmıştır. Sözleşmenin nakdi tamamlanma yüzdesi %43,11’dir.