Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı

İşe Başlama Tarihi: 02 Ekim 2017

İşin Bitiş Tarihi: 30 Eylül 2020

İnşaatın Amacı:

Baltalimanı Atık Su Toplama Havzasındaki atık suları arıtan mevcut ön arıtma tesisini biyolojik arıtma tesisine dönüştürmek.

İnşaatın Özellikleri:

Proje kapsamında mevcut ön arıtma tesisi 600.000 m3 / gün kapasiteli biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülecektir.

Mevcut Durum:

Bu iş kapsamında imalatları başlanan şantiye sınır duvarı (ihata duvarı) imalatı %95 tamamlanmıştır. Çöktürme-1 havuzu kazı hafriyat işi tamamlanmış olup zemin iyileştirme işleri devam etmektedir. A proses havuzları hafriyat alım işlerinin büyük bir kısmı tamamlanmış olup kalan kısım kazısı devam etmektedir. Kum ve yağ tutucu ünitesi hafriyat alım işlerine devam edilmektedir. Tesisi peyzaj kotlarına getirmek için yapılan kazı ve Kazının Nakli işlerine devam edilmektedir. Giriş terfi ünitesi imalatları devam etmektedir. Sosyal tesis binası temel betonu dökülmüş olup zemin kat perde ve kolon donatı-kalıp imalatları devam etmektedir. Genel olarak proje işleri halen devam etmektedir.