Ayvalı Deresi Yağmursuyu Tüneli

İşin Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2017

İşin Bitiş Tarihi: 12 Temmuz 2020

İşin Amacı:

Mevcut dere kesiti yetersiz olan Ayvalı Deresi’nde dere ıslahı yapılarak;

• Aşırı yağışlarda bölgede yaşanan su baskınları, 

• Mevcut derenin yan duvarlarını oluşturan fore kazıkların arasındaki zeminin boşaltması sebebiyle derenin sağ sahilinde yer alan metro hattındaki deformasyonlar,

• Dere güzergahının geçtiği ve yoğun trafik sirkülasyonu olan Ali Rıza Gürcan Caddesi’nde, mevcut derenin yan duvarlarını oluşturan fore kazıkların arasındaki zeminin boşaltması sebebiyle yaşanan ani çökmeler,önlenerek muhtemel can ve mal kaybı riskleri ortadan kaldırılacaktır.

İşin Özellikleri:

Bayrampaşa, Esenler, Güngören, Zeytinburnu ve Bakırköy İlçeleri’nden geçmekte olan Ayvalı Deresi’nin havzasında Esenler Otogarı ile Seyitnizam Cadddesi arasında; 2800 metrelik kısmında mevcut kapalı kutu kesit derenin içinden beton/betonarme kaplama yapılmak suretiyle dere kesitinin iyileştirilmesi, 723 metrelik kısmında mevcut açık kutu kesit derenin içinden beton/betonarme kaplama yapılmak suretiyle dere kesitinin iyileştirilmesi, 600 metrelik kısmında prefabrik betonarme dere elemanları ile dere ıslahı yapılması, 300-2.200 mm çapları arasında beton/betonarme boru ile toplam 15.818 metre atıksu ve yağmursuyu kanalı inşaatı yapılması ve bu imalatlara ait bacalar, bağlantılar ve yol üst yapısı işleri.

4.410 metre 3000 mm iç çaplı yağmursuyu tüneli, 3 adet 9.000 mm iç çaplı tünel şaftı.

Mevcut Durum:

Ayvalı Dere dere ıslahı kapsamında Kapalı Kutu Kesit içerisinde 1+800-1+634 KM'ler arasında 166 metre, 1+565-0+716 KM'ler arasında 849 metre, toplamda 1.015 mt dere tabanında dere kesiti iyileştirmesi kapsamında taban betonu döküldü. Yağmursuyu Tüneli işinin mansabında Haliç sahilinde 91 mt. Ø3000mm. betonarme boru ile yağmursuyu hattı yapıldı. Ayvalı dere mansap kısmındaki 3+776-3+026 KM'ler arasında derivasyon çalışmaları kapsamında kazı,zemin iyileştirme ve beton imalatı devam etmektedir.