Ayvalı Deresi Yağmursuyu Tüneli

İşin Başlangıç Tarihi: 29 Eylül 2017

İşin Bitiş Tarihi: 12 Temmuz 2020

İşin Amacı:

Mevcut dere kesiti yetersiz olan Ayvalı Deresi’nde dere ıslahı yapılarak;

•Aşırı yağışlarda bölgede yaşanan su baskınları, 

•Mevcut derenin yan duvarlarını oluşturan fore kazıkların arasındaki zeminin boşaltması sebebiyle derenin sağ sahilinde yer alan metro hattındaki deformasyonlar,

• Dere güzergahının geçtiği ve yoğun trafik sirkülasyonu olan Ali Rıza Gürcan Caddesi’nde, mevcut derenin yan duvarlarını oluşturan fore kazıkların arasındaki zeminin boşaltması sebebiyle yaşanan ani çökmeler, önlenerek muhtemel can ve mal kaybı riskleri ortadan kaldırılacaktır.

İşin Özellikleri:

Bayrampaşa, Esenler, Güngören, Zeytinburnu ve Bakırköy İlçelerinden geçmekte olan Ayvalı Deresi’nin havzasında Esenler Otogarı ile Seyit Nizam Caddesi arasında; 2800 metrelik kısmında mevcut kapalı kutu kesit derenin içinden beton/betonarme kaplama yapılmak suretiyle dere kesitinin iyileştirilmesi, 723 metrelik kısmında mevcut açık kutu kesit derenin içinden beton/betonarme kaplama yapılmak suretiyle dere kesitinin iyileştirilmesi, 600 metrelik kısmında prefabrik betonarme dere elemanları ile dere ıslahı yapılması, 300-2.200 mm çapları arasında beton/betonarme boru ile toplam 15.818 metre atık su ve yağmursuyu kanalı inşaatı yapılması ve bu imalatlara ait bacalar, bağlantılar ve yol üst yapısı işleri.

4.410 metre 3000 mm iç çaplı yağmursuyu tüneli, 3 adet 9.000 mm iç çaplı tünel şaftı.

Mevcut Durum:

Ayvalı Dere dere ıslahı kapsamında; Davutpaşa Kapalı kesitte 2+425 – 0+715 km ler (Davutpaşa-Merter) arası 1.710 m, 2+623-2+717 km (Zeytinburnu-Merter) arası 94 m ve toplamda 1.804 m dere tabanında dere kesiti iyileştirmesi kapsamında taban betonu döküldü. Yağmur suyu tüneli işinin mansabında Haliç sahilinde 91 m Ø3000 mm. betonarme boru ile yağmur suyu hattı yapıldı. Ayvalı dere mansap kısmındaki derivasyon imalatı kapsamında 3+102 – 3+780 km ler arası toplamda 678 metrelik kısmın kazı ve shotcrete (püskürtme) beton imalatı tamamlandı. Davutpaşa kapalı kesitte 0+716 – 0+783 km ler arası  67 metre, 0+907-1+710 kilometreler arası 803 m olmak üzere toplamda 870 m perde duvar betonu döküldü. Radye ve perde beton imalatları devam etmektedir.