Avrupa 2. Bölge 1. Kısım Tünel İnşaatı

İşe Başlama Tarihi: 27.03.2019

İnşaatın Amacı:

Atıksu Tüneli ile Küçükçekmece Gölü sol sahilinden gelerek Küçükçekmece-Avcılar sınırındaki Küçükçekmece Atıksu Ön Arıtma Tesisi’ne mansaplanan Küçükçekmece ve Bakırköy İlçesi’nin atıksuları, Ø3000 mm çaplı atıksu tüneli vasıtasıyla Bakırköy’deki Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne aktarılacaktır.

İnşaatın Özellikleri:

İş kapsamında Ø3000 mm iç çapında 8620 metre uzunluğunda atıksu tüneli ve Ø1200/1800 mm iç çapında 635 metre atıksu branşman tüneli yapılması planlanmıştır.

Mevcut Durum:

● Uygulama projeleri hazırlanmaktadır.