Asya Bölgesi 4.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Tünel İnşaatı

İşe Başlama Tarihi:04 Ekim 2016

İnşaatın Amacı:

Kurbağalıdere D100 Karayolu geçişi de dahil olmak üzere 1.296 m dere ıslahı yapımı ile birlikte dere ıslahının sağ ve sol sahillerine atıksu kolektörü, şebeke hattı, boru itme ve yağmursuyu kolektör hatlarının yapımı  planlanmıştır.

İnşaatın Özellikleri:

Proje ile Kurbağalıdere D100 Karayolu geçişi de dahil olmak hidrolik olarak uygun genişliği oluşturmak amacı ile  kazık ve öngerilmeli kiriş imalatları ile dere ıslah inşaatını tamamlamak

Mevcut Durum:

● Ataşehir  İlçesi’nde toplamda 1.873 m atık su hattı, 947  m yağmursuyu kanalı,

● Ataşehir İlçesi’nde toplamda 640 m dere ıslahı, ve 6899 mt Ø100 cm ebadında kazık imalatı

● Kadıköy  İlçesi’nde toplamda 431 m boru itme inşaatı, yapılmıştır.