Asya Bölgesi 4.Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı Ve Tünel İnşaatı

Başlama Tarihi: 04 Ekim 2016

İşin Muhtevası: Asya Bölgesi'nde Kurbağalıdere Göztepe Köprüsü 650 m dere geçişi, 600 m boru itme ve 6.960 m atık su şebeke ve kolektör yapılması.

Sağlayacağı Faydalar: Çok büyük bir havzaya sahip olan Kurbağalıdere mevcut kesitinin yetersiz olması dolayısıyla şiddetli yağışlarda Göztepe köprüsü civarında meydana gelen sel ve taşkının önüne geçilecek ve Kadıköy Havzası’nda bulunan yerleşim yerlerinde fenni olmayan atık su toplama hatlarının rehabilitasyonu yapılıp, toplayıcı hatlar ve şebekeler ile atık sular arıtma tesislerine aktarılarak su havzalarının ve Marmara Denizi’nin kirlenmesi önlenecektir.                                

Mevcut  Durum:

● Ataşehir  ilçesinde toplamda 2.095 m atık su hattı, 947  m yağmur suyu kanalı,

● Ataşehir ilçesinde toplamda 700 m dere ıslahı, ve 12.829 mt Ø100 cm ebadında kazık imalatı,

● Kadıköy ilçesinde toplamda 431 m boru itme inşaatı yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.