Asya Bölgesi 1. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı

İşe Başlama Tarihi: 23 Haziran 2016

İşin Bitiş Tarihi: 22 Haziran 2019

İnşaatın Amacı:

Beykoz İlçesinde 100 km uzunluğunda atık su ve yağmursuyu kanalı, 500 metre dere ıslahı yapmak.

İnşaatın Özellikleri:

Proje ile 300 ile 1200 mm çapları arasında 100 km uzunluğunda atık su kanalı ve 500 metre dere ıslahı inşa edilecek.

Mevcut Durum:

Beykoz İlçesi’nde toplamda 90973.50 m atık su hattı, 3891.19 m yağmursuyu kanalı ve 470 m dere ıslahı yapılmıştır.