İHALELER

İhale Konusu Darlık Barajı Deformasyon İzleme Sisteminin Kurulması (İKN:2019/85334) (E-Eksiltme)
İhale Tarihi 9.4.2019
İhale Saati 11:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 18
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 16 Kalem (Mal Alımı)
İşin Yapılacağı Yer Darlık Barajı İSKİ Hizmet Sahası
Teslim Süresi 180 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 50
İhale Durumu Devam ediyor