İHALELER

İhale Konusu HOT TAPPİNG YÖNTEMİYLE VANA MONTAJI VE BRANŞMAN ALINMASI İŞİ (İKN:2019/75138) (E-İHALE)
İhale Tarihi 9.4.2019
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 21
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği ve Miktarı 20 KALEM
İşin Yapılacağı Yer İSKİ HİZMET SAHASI İÇERİNDE BULUNAN, İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERLER
Teslim Süresi
İhale Dökuman Bedeli 100
İhale Durumu Devam ediyor