İHALELER

İhale Konusu Temizlik Malzemesi ve Ekipmanı Alımı (İKN:2018/706251) (E-ihale)
İhale Tarihi 27.2.2019
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 21
İlgili Fax 0 212 321 77 19
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 104 Kalem
İşin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Teslim Süresi 365 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 100
İhale Durumu Devam ediyor