İHALELER

İhale Konusu Muhtelif Çaplı Çelik Boru Temini (2) (İKN:2018/698614) (E-Eksiltme)
İhale Tarihi 7.2.2019
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 18
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 5 Kalem
İşin Yapılacağı Yer İstanbul İl Sınırları Dahilinde Muhtelif İsale Hattı Güzergahları ve İSKİ Su İnşaat Ambarı
Teslim Süresi 450 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 100
İhale Durumu Devam ediyor