İHALELER

İhale Konusu İdaremiz Bünyesinde İçme Suyu Boru Hatlarında Hot Tapping Yöntemiyle Branşman Bağlantısı Yapılması (İKN:2018/653973) (e-ihale)
İhale Tarihi 21.1.2019
İhale Saati 10:30
İlgili Telefon 0 212 301 11 21
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 5 Kalem
İşin Yapılacağı Yer İhale Dokümanı Kapsamında Verilen Mahal listesinde Belirtilen Yerler
Teslim Süresi 30 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 50
İhale Durumu Devam ediyor