İHALELER

İhale Konusu Ataköy Havzasına Sürekli Endüstriyel İzleme Sistemi Yapımı, Otomasyon ve Scada Kurulumu (İKN:2018/575462) (e-eksiltme)
İhale Tarihi 2.1.2019
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 21
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürküğü
Niteliği ve Miktarı 2 Kalem
İşin Yapılacağı Yer Ataköy Atıksu Havzası
Teslim Süresi 270 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 100
İhale Durumu Devam ediyor