İHALELER

İhale Konusu Plakalı Isı Eşanjörü Temin ve Montajı(E-Eksiltme İKN:284953)
İhale Tarihi 16.7.2019
İhale Saati 14:00
İlgili Telefon 02123011138
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 4 Kalem Plakalı Isı Eşanjörü Temin ve Montajı
İşin Yapılacağı Yer İkitelli Su Arıtma Şube Müdürlüğü
Teslim Süresi 60 takvim günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor