İHALELER

İhale Konusu Şahintepe Terfi Merkezi Yeni OG Motor Alımı ve Montajı (İKN:2019/24318) (E-ihale)
İhale Tarihi 19.2.2019
İhale Saati 11:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 38
İlgili Fax 0 212 321 77 19
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 1 Adet
İşin Yapılacağı Yer İSKİ Şahintepe Terfi Merkezi
Teslim Süresi 240 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 50
İhale Durumu Devam ediyor