İHALELER

İhale Konusu Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Hava Soğutmalı Kondenserli, Scroll Kompresörlü Soğutma Grubu (Chiller) Temini ve Montajı(İKN:233487)(E-eksiltme)
İhale Tarihi 17.6.2019
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon 2123011138
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 2 Adet Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu(Chiller)
İşin Yapılacağı Yer Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
Teslim Süresi 90 takvim günü
İhale Dökuman Bedeli 50
İhale Durumu Devam ediyor