İHALELER

İhale Konusu Akaryakıt Temini (İKN:2019/178008) (E-İhale)
İhale Tarihi 21.6.2019
İhale Saati 11:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 21
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 2 Kalem
İşin Yapılacağı Yer Yüklenici Adına Hizmet Verecek Akaryakıt İstasyonları İle İdarenin Kağıthane ve Kartal Akaryakıt İstasyonları
Teslim Süresi 153 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor