İHALELER

İhale Konusu Çeşitli Tip ve Özelliklerde 26 Adet Pompa Alımı ve Montajı (E-Eksiltme) (İKN:2019/148831)
İhale Tarihi 29.4.2019
İhale Saati 11:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 21
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 6 Kalem (26 Adet)
İşin Yapılacağı Yer İSKİ Yeşilçay ve Melen İşletmeleri Şube Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Terfi Merkezleri
Teslim Süresi 180 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 100
İhale Durumu Devam ediyor