İHALELER

İhale Konusu Plakalı Isı Eşanjörü Temin ve Montajı(İKN:140150)(E-Eksiltme)
İhale Tarihi 30.4.2019
İhale Saati 11:00
İlgili Telefon 2123011138
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 4 Kalem Plakalı Isı Eşanjörü Temin ve Montajı
İşin Yapılacağı Yer İkitelii Su Arıtma Şube Müdürlüğü
Teslim Süresi 60 takvim günü
İhale Dökuman Bedeli 50
İhale Durumu Devam ediyor