İHALELER

İhale Konusu Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğünün Faaliyet Alanlarında Yer Alan Elektronik Cihaz ve Sistemlerin 15 Ay Süreli Bakım ve Onarım Hizmetinin Yedek Parça Dahil Temini (İKN:2020/97904) (E-İHALE)
İhale Tarihi 10.4.2020
İhale Saati 11:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 21
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği ve Miktarı 26 KALEM HİZMET ALIMI
İşin Yapılacağı Yer İHALE DOKÜMANI EKİNDE SUNULAN MAHAL LİSTELERİNDE BELİRTİLEN İSKİ BİRİMLERİ
Teslim Süresi 15 AY
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor