İHALELER

İhale Konusu Sakarya Terfi Merkez'nin Orta Gerilim Hücrelerinin Değişimi(İKN:517718)(E-Eksiltme)
İhale Tarihi 22.11.2019
İhale Saati 11:00
İlgili Telefon
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ
Niteliği ve Miktarı 4 Kalemden oluşan Sakarya Terfi Merkez'nin Orta Gerilim Hücrelerinin Değişimi (Montyajlı Mal Alımı)
İşin Yapılacağı Yer Sakarya Terfi Merkezi
Teslim Süresi 180
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor