İHALELER

İhale Konusu İdaremize Ait Araçlar için İhtiyaç Duyuldukça Peyderpey Akü,Lastik,Jant Alımı ve Lastik Tamirlerinin Yaptırılması İşi(İKN:2020/49269,E-Eksiltme)
İhale Tarihi 6.3.2020
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ
Niteliği ve Miktarı 4 Kalemden Oluşan Mal Alımı
İşin Yapılacağı Yer Firma İşyeri ve İSKİ çalışma sahaları
Teslim Süresi 365takvim günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor