İHALELER

İhale Konusu Mekanik Açma Kapama Prensipli ¾?? Abone Su Kesme Parçası (İKN:2019/434846) (E-Eksiltme)
İhale Tarihi 19.11.2019
İhale Saati 11:00
İlgili Telefon 0 212 301 11 21
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 1 Kalem (200.000 Adet)
İşin Yapılacağı Yer Abone İşleri Avr. 1. Bölge ve Asya Bölgesi Dairesi Başkanlıkları Ambarları.
Teslim Süresi 300 Takvim Günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor