İHALELER

İhale Konusu Ekmek Alımı (İKN:410125 E-İhale)
İhale Tarihi 30.9.2019
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 1 Kalem
İşin Yapılacağı Yer İSKİ Kağıthane,Büyükçekmece,İkitelli,Kadıköy,Kartal ve Ömerli Yemekhaneleri
Teslim Süresi 365 takvim günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor