İHALELER

İhale Konusu Sönmüş Dökme Kireç Temini(İKN:406059 E-Eksiltme)
İhale Tarihi 24.9.2019
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ Genel Müdürlüğü
Niteliği ve Miktarı 5000 Ton
İşin Yapılacağı Yer İSKİ Ömerli ve Cumhuriyet Su Arıtma Şube Müdürlükleri
Teslim Süresi 365 takvim günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor