İHALELER

İhale Konusu Klor Ünitesi Yedek Parça Temini(İKN:2020/28490)(E-Eksiltme)
İhale Tarihi 24.2.2020
İhale Saati 10:00
İlgili Telefon
İlgili Fax
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer İSKİ
Niteliği ve Miktarı 20 Kalemden Oluşan
İşin Yapılacağı Yer Kağıthane Su Arıtma Şube Müdürlüğü
Teslim Süresi 90 takvim günü
İhale Dökuman Bedeli 0
İhale Durumu Devam ediyor